Verlofsoorten gezinsuitbreiding

Werknemers met gezinsuitbreiding kunnen recht hebben op verschillende soorten verlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Door alle (nieuwe) regelingen zou je het overzicht kwijtreken. Wij krijgen er daarom veel vragen over. In deze nieuwsbrief zetten wij de diverse verlofsoorten nog een keer uiteen.

Tekst gaat verder onder de foto

Moeder

  • 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Doorbetaling van salaris 100%, werkgever krijgt zwangerschaps- en bevallingsuitkering via UWV. Zwanger van een tweeling? Dan is het verlof 20 weken.
  • 9 weken betaald ouderschapsverlof. Doorbetaald tegen 70%. Bij UWV kan achteraf een uitkering betaald ouderschapsverlof worden aangevraagd. Bij de geboorte van een tweeling of meerling heeft de werknemer voor ieder kind recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof.
  • 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Naast betaald ouderschapsverlof heeft de werknemer recht op onbetaald verlof. Je hoeft hiervoor niets aan UWV door te geven.

*Het totale ouderschapsverlof duurt maximaal 26 weken. Hiervan kan de werknemer 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen.

 

Partner

  • 1 week geboorteverlof. 100% doorbetaling van loon. Verlof mag gespreid worden opgenomen maar in ieder geval binnen 4 weken na geboorte van het kind. Bij een tweeling of een meerling geldt geen langer verlof. Het recht blijft 1 week.
  • 5 weken aanvullende geboorteverlof. Dit recht ontstaat alleen als de partner een week geboorteverlof heeft gehad. Doorbetaling van het salaris tegen 70%. Bij het UWV kan een uitkering aanvullend geboorteverlof worden aangevraagd. Ook bij geboorte van een tweeling of meerling geldt de normale 5 weken.
  • 9 weken betaald ouderschapsverlof. Bestaat sinds 2 augustus 2022. Doorbetaling van salaris tegen 70%. De werkgever kan bij UWV achteraf een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen. Indien de partner van de werknemer van een tweeling of meerling bevalt, heeft de werknemer voor ieder kind recht op 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Als de werknemer de kinderen opvoedt en verzorgt, maar niet de wettelijke ouder is, heeft de werknemer recht op in totaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van verlof

De WIEG staat voor Wet invoering extra geboorteverlof. Minister Van Gennip van Sociale Zaken geeft antwoord op aanvullende vragen …

Augustus 2022 Met ingang van 2 augustus 2022 gaat de wet betaald ouderschapsverlof in. Ouders krijgen hiermee 9 weken …

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Deze gaat in per 2 …