Uitbreiding betaald ouderschapsverlof

Augustus 2022

Met ingang van 2 augustus 2022 gaat de wet betaald ouderschapsverlof in. Ouders krijgen hiermee 9 weken extra ouderschapsverlof. Het betaald ouderschapsverlof  kan worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Het is toegestaan dit verlof in delen op te nemen als het maar binnen één jaar na de geboorte gebeurd.

Tekst gaat verder onder de foto

Doorbetaald

Het doorbetaald ouderschapsverlof wordt uitbetaald door het UWV tegen 70% van het salaris, met als maximum het maximum dagloon.

Wat betekent dit voor werkgevers?

Omdat een deel van het ouderschapsverlof niet langer onbetaald is, kun je verwachten dat jonge ouders geneigd zijn om daadwerkelijk verlof op te nemen.

Net zoals nu het geval is, moet je medewerker het verlof straks tenminste twee maanden van tevoren schriftelijk aanvragen. Ouderschapsverlof mag in principe niet worden geweigerd, tenzij er zwaarwichtige belangen zijn. Het is overigens niet eenvoudig om zwaarwichtige belangen aan te voeren als reden. Indien jij als werkgever denkt dat dit bij jou het geval kan zijn is het raadzaam dit met jouw arbeidsrechtadvocaat te bespreken.

Je hoeft geen loon door te betalen (dat doet het UWV) maar uiteraard komen de extra kosten voor het vervangen van de medewerker en de kosten daarvan wel op jou als werkgever neer.

Samenvatting verlofvormen bij geboorte van een kind

Per 2 augustus 2022 hebben bij de geboorte van een kind:

  • moeders recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof, doorbetaald door UWV;
  • partners recht op geboorteverlof van vijf dagen, doorbetaald door de werkgever;
  • partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby recht op nog eens vijf weken aanvullend geboorteverlof, met een uitkering van 70% van het (maximum)dagloon;
  • beide ouders recht op maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste jaar na de geboorte, met een uitkering van 50% van het (maximum)dagloon (mogelijk wordt dit 70%)
  • beide ouders recht op onbetaald ouderschapsverlof van totaal 26 weken voor kinderen tot 8 jaar.

 

Vragen?

Bel of mail Rik Dekkers, Denise Eman of Cindy Ekkel op 0546 – 760 990 of stuur een mail naar info@persaldi.nl.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van verlof

Werknemers met gezinsuitbreiding kunnen recht hebben op verschillende soorten verlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg …

De WIEG staat voor Wet invoering extra geboorteverlof. Minister Van Gennip van Sociale Zaken geeft antwoord op aanvullende vragen …

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Deze gaat in per 2 …