Invoering twee maanden betaald ouderschapsverlof

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Deze gaat in per 2 augustus 2022 en komt voort uit een nieuwe Europese richtlijn.

Tekst gaat verder onder de foto

Op dit moment kennen we in Nederland al 26 weken ouderschapsverlof per ouder in de eerste 8 levensjaren van het kind. Met dit voorstel worden beide ouders in het eerste levensjaar van het kind voor 9 van deze weken gedeeltelijk doorbetaald. Deze weken komen bovenop de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en 6 weken geboorteverlof voor de partner.

9 weken betaald ouderschapsverlof

Ouders krijgen met deze nieuwe wet gedurende 9 weken betaald ouderschapsverlof. De hoogte van de doorbetaling is 70% van het salaris tot een maximum van het dagloon en wordt door het UWV uitgevoerd. Het maximum maandloon bedraagt momenteel € 4.906,15.

Aanvullend geboorteverlof

Een partner heeft momenteel al recht op 5 weken (betaald) aanvullend geboorteverlof. De uitkering van het aanvullend geboorteverlof is ook 70% van het salaris, met als maximum het maximumdagloon.

Werknemer(s) 14 weken afwezig

De partner, ook wel vaderverlof genoemd, kan op deze wijze 14 weken betaald verlof opnemen. Indien dit een werknemer in jouw organisatie is kun je te maken krijgen met tijdelijke personeelstekorten en onderbezetting. Het is raadzaam dat de afdeling HR hier alert op is.

Niet weigeren

Een werknemer mag zijn aanvullend geboorteverlof opnemen wanneer hij dat wil (binnen de eerste 6 maanden na de geboorte). Werknemers moeten de wens om aanvullend geboorteverlof op te nemen minimaal 4 weken van tevoren per brief of e-mail bij de werkgever indienen. Werkgevers mogen het aanvullend geboorteverlof niet weigeren met uitzondering indien er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Een werkgever moet dit dan tot twee weken voor de ingangsdatum van het verlof met de werknemer bespreken en verzoeken verlof anders in te roosteren.

Of dit recht ook gaat gelden voor het betaald ouderschapsverlof is nu nog niet bekend maar verwacht wordt dat dezelfde lijn hierin zal gaan gelden.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van verlof

Werknemers met gezinsuitbreiding kunnen recht hebben op verschillende soorten verlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg …

De WIEG staat voor Wet invoering extra geboorteverlof. Minister Van Gennip van Sociale Zaken geeft antwoord op aanvullende vragen …

Augustus 2022 Met ingang van 2 augustus 2022 gaat de wet betaald ouderschapsverlof in. Ouders krijgen hiermee 9 weken …