Antwoord op vragen over verlof bij vroeggeboorte

De WIEG staat voor Wet invoering extra geboorteverlof. Minister Van Gennip van Sociale Zaken geeft antwoord op aanvullende vragen over de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) en verlof bij vroeggeboorte.

Tekst gaat verder onder de foto

Rond de geboorte van het kind kan een moeder doorgaans aanspraak maken op 16 weken verlof: maximaal 6 weken zwangerschapsverlof voorafgaand aan de geboorte en minstens 10 weken bevallingsverlof na de geboorte van het kind.

Een werkneemster moet uiterlijk 4 weken voor de uitgerekende datum zwangerschapsverlof opnemen. Alle dagen die minder dan 6 weken aan zwangerschapsverlof worden opgenomen, worden opgeteld bij het bevallingsverlof. Ook bij een vroeggeboorte worden de dagen dat er minder dan 6 weken van het zwangerschapsverlof gebruik is gemaakt bij het bevallingsverlof opgeteld. Wanneer door de vroeggeboorte van het kind geen zwangerschapsverlof is genoten, wordt het aantal weken bevallingsverlof dus 16 weken.

Couveuseregeling

Als het kind een langere tijd in het ziekenhuis moet worden opgenomen na de geboorte, kan de moeder recht hebben op extra bevallingsverlof. Dit is ook wel bekend als de couveuseregeling. De dagen dat het kind in het ziekenhuis moet verblijven na de geboorte, kunnen door de moeder worden opgeteld bij het bevallingsverlof. Hiervoor geldt een maximum van 10 extra weken bevallingsverlof, maar de eerste (niet ongebruikelijke) week in het ziekenhuis is uitgezonderd. Dit extra bevallingsverlof geldt echter alleen voor gevallen waarin de periode van opname in het ziekenhuis langer is dan de eventuele extra dagen bevallingsverlof (het niet genoten zwangerschapsverlof).

Tien weken thuis voor kind zorgen

Met deze regeling wordt bereikt dat deze moeders, net als moeders van wie het kind niet in het ziekenhuis wordt opgenomen, behalve uitzonderingsgevallen, 10 weken thuis voor het kind kunnen zorgen (minus één week, omdat kort verblijf in het ziekenhuis niet ongebruikelijk is).

In alle situaties geldt dat het afhankelijk is van het geboortemoment en de duur van de ziekenhuisopname of het bevallingsverlof moet worden verlengd om te bereiken dat de moeder de genoemde periode thuis voor het kind kan zorgen. Dit geldt ook wanneer een kind 6 of meer weken te vroeg wordt geboren. Het totale zwangerschaps- en bevallingsverlof is dan 16 weken.

Wanneer de ziekenhuisopname in die situatie 7 weken is, bedraagt het resterende verlof na thuiskomst 9 weken. Dit is een even lange periode als het verlof voor een moeder van wie het kind op de verwachte datum wordt geboren en tot één week in het ziekenhuis verblijft. Daarom wordt het verlof in deze voorbeeldsituatie niet verlengd.

Maximaal 25 weken verlof

Wanneer de ziekenhuisopname langer is dan 7 weken, bijvoorbeeld 8 weken, dan heeft de moeder na thuiskomst nog maar 8 weken verlof. Dan heeft zij recht op een extra week verlof. Het verlof kan maximaal 25 weken bedragen (16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof en 9 weken verlenging (10 weken minus één week).

Zeker bij een vroeggeboorte en ziekenhuisopname kan de minister zich de wens om zoveel mogelijk tijd met het pasgeboren kind door te brengen goed voorstellen. Zij denkt dat met het gebruikelijke verlof van 16 weken en de couveuseregeling deze wens voldoende kunnen ondersteunen. Overigens kan er door zowel de moeder als haar eventuele partner bijvoorbeeld ook aanspraak worden gemaakt op (vanaf 2 augustus 2022 betaald) ouderschapsverlof.

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs op 0546-760 990 of per mail via info@persaldi.nl

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van verlof

Werknemers met gezinsuitbreiding kunnen recht hebben op verschillende soorten verlof. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg …

Augustus 2022 Met ingang van 2 augustus 2022 gaat de wet betaald ouderschapsverlof in. Ouders krijgen hiermee 9 weken …

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Deze gaat in per 2 …