UWV haalt ten onrechte alleen ‘bijzondere beloningen’ uit loonsom voor NOW

De Rechtbank Limburg heeft een interessante uitspraak gedaan indien een werkgever kan aantonen dat de loonsom in de refertemaand niet representatief was. Bijvoorbeeld doordat je in die maand overuren of vakantie-uren hebt uitbetaald.

Tekst gaat verder onder de foto

Casus

Het ging hier om de aanvraag van de NOW 1.0 waar de loonsom van januari 2020 bepalend was. De tegemoetkoming ging over de maanden maart, april en mei 2020.

De werkgever in deze zaak heeft een kledingzaak met 3 werknemers. Uit de berekening volgt een tegemoetkoming van € 7.216. Daarvan is € 5.772 als voorschot betaald. Het definitieve bedrag wordt op een later moment vastgesteld. Daarvoor moeten werkgevers een nieuwe aanvraag doen, wat deze werkgever op 22 oktober 2020 heeft gedaan. Hierop heeft het UWV bepaald dat er geen sprake is van daling van de loonsom waardoor de werkgever geen recht heeft op NOW.

Er wordt door de werkgever beroep aangetekend. Hierin voort zij aan dat in januari 2020 overuren en resterende vakantie-uren over 2019 zijn uitbetaald waardoor die maand niet representatief is. Dit heeft zij verklaard met verklaringen van werknemers en loonstroken. De werkgever beroept zich op het gelijkheidsbeginsel, omdat ondernemingen die deze uren in andere maanden dan in januari 2020 hebben uitbetaald, wel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Daarnaast voert zij aan dat deze afwijzing het doel voorbijschiet. Zij heeft wel degelijk omzetverlies met haar kledingwinkel.

De Rechtbank Limburg is het eens met de werkgever waardoor zij gewoon recht heeft op de tegemoetkoming.

De uitspraak van de rechter is zeer uitgebreid en goed gemotiveerd. Dit biedt nog meer mogelijkheden om in bezwaar te gaan tegen de definitieve vaststelling van de NOW.

Deze zaak en de argumenten lees je hier.

Wij werken samen met gerenommeerde partners om de mogelijkheden voor bezwaar te bespreken.

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van sociale verzekeringen

De wettelijke regels over de berekening van het dagloon van de WIA-uitkering van een arbeidsongeschikt geraakte accountant moeten gedeeltelijk …

59 % bevat fouten zo leren de controles uit afgelopen jaren Eind november 2023 heeft de Belastingdienst aan werkgevers …

De WIA-uitkeringen aan alle 60-plussers met een einde wachttijd tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 worden gefinancierd …