UWV-cijfers uitgevoerde taken in 2021

Het UWV voert een behoorlijk aantal taken uit. Een deel daarvan ziet op personeel en salaris waarvan UWV over 2021 inzicht geeft in aantallen. Wij hebben er een aantal uiteengezet:

Tekst gaat verder onder de foto

Tewerkstellingsvergunningen

Beoordelen van aanvragen voor tewerkstellingsvergunning en verstrekken van adviezen aan Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). UWV handelde in 2021 9.000 aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning af en gaf 4.900 GVVA-adviezen af.

Verzuimbegeleiding

Beoordelen of de regels van verzuimbegeleiding voldoende zijn gevolgd (in het kader van Wet verbetering poortwachter). UWV beoordeelde 35.050 re-integratieverslagen in 2021. 8. Na 104 weken ziekte de mate van arbeidsongeschiktheid beoordelen van een zieke werknemer en hierover communiceren met de werkgever. UWV voerde 62.500 WIA claimbeoordelingen uit in 2021.

Ontslagaanvragen

Beoordelen van ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. UWV handelde 17.100 ontslagaanvragen af in 2021.

Polisadministratie

Beheren van de registratie van banen en lonen van alle werknemers in Nederland in de polisadministratie en doorleveren van deze informatie aan interne en externe afnemers. Eind 2021 stonden in de polisadministratie 21,2 miljoen inkomstenverhoudingen van 13,8 miljoen mensen geregistreerd.

Handhaving en terugvordering

Handhaven richting werkgever op basis van risicomanagement. Zo heeft UWV in 2021 ruim € 3,1 miljoen minder uitgekeerd doordat uitkeringen zijn stopgezet, niet zijn toegekend en teruggevorderd in verband met gefingeerde dienstverbanden. Ook is € 1,3 miljoen minder uitgekeerd doordat faillissementsuitkeringen zijn stopgezet of niet zijn toegekend. Verder ontving UWV meldingen over mogelijk misbruik van de NOW door 778 bedrijven.

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van sociale verzekeringen

De wettelijke regels over de berekening van het dagloon van de WIA-uitkering van een arbeidsongeschikt geraakte accountant moeten gedeeltelijk …

59 % bevat fouten zo leren de controles uit afgelopen jaren Eind november 2023 heeft de Belastingdienst aan werkgevers …

De WIA-uitkeringen aan alle 60-plussers met een einde wachttijd tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 worden gefinancierd …