Mogelijk extra verhoging vrije ruimte WKR per 2023

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen die volgden op Prinsjesdag heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen waarmee de Kamerleden het kabinet verzoeken de vrije ruimte van de werkkostenregeling per 2023 eenmalig te verruimen.

Tekst gaat verder onder de foto

Hoge energiekosten vragen om hogere vrije ruimte

Kamerleden hebben het kabinet verzocht de werkkostenregeling (WKR) in 2023 eenmalig uit te breiden naar 3%. Dit verzoek is gedaan in het kader van de stijgende (energie)kosten voor het midden- en kleinbedrijf. Het is nu aan het kabinet om te beslissen wat er met de aangenomen moties gebeurt. Het kabinet is niet verplicht deze uit te voeren.

Het is eerst nog wachten op de officiële aankondiging van de verruiming van de vrije ruimte met 0,22%-punt. De vrije ruimte zou namelijk stijgen van 1,70% naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000. Het was het kabinet nog niet gelukt om het uitgewerkte voorstel voor deze verruiming op Prinsjesdag al mee te sturen met het Belastingplan 2023. Het voorstel volgt daarom zo snel mogelijk in een nota van wijziging.

Mocht de vrije ruimte definitief worden verhoogd dan publiceren wij dit zo snel mogelijk.

Tip Persaldi: Kijk rond deze periode wat jouw vrije ruimte nog is. Mogelijk kun je de werknemers richting december nog een fiscaal vriendelijke beloning geven. Bijvoorbeeld een bonus. Vaak wordt geschreven dat een bonus van € 2.400,00 netto uitgekeerd kan worden onder de WKR maar houdt er wel rekening mee dat de werknemer vaak ook een kerstpakket of nog andere vrijgestelde vergoedingen of verstrekkingen ontvangt. Een bonus van rond de € 2.000 komt dan eerder in beeld.

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs op 0546-760 990 of per mail via info@persaldi.nl


 

Veelgestelde vragen over de werkkostenregeling

Wat is de WKR?

Werkgevers kunnen op basis van de WKR, de werkkostenregeling, bepalen wat zij onbelast aan hun werknemer vergoeden, verstrekken of beschikbaar stellen. Hierbij kun je denken aan de kosten voor cadeaus, een fietsplan of een bedrijfsuitje.

Welke kosten vallen er onder de WKR?

Onder de kosten van de WKR vallen kosten die niet direct verband houden met de werkzaamheden van een bedrijf. Hierbij kun je denken aan de kosten voor bedrijfsuitjes, cadeaus voor het personeel, een fiets van de zaak of bedrijfsfitness.

Hoe hoog is de WKR in 2022?

De hoogte van de vrije ruimte van de WKR is afhankelijk van de loonsom van het bedrijf. De loonsom is het totaal van lonen en sociale premies van al het personeel. Voor 2022 is de WKR 1,92% bij een loonsom van maximaal €400.000.

Dit percentage kan belastingvrij worden ingezet als vergoeding voor het personeel. Bij overschrijding van de vrije ruimte moet u maar liefst 80% belasting betalen. Dit wordt de eindheffing genoemd.

Is de WKR verplicht?

Ja, de WKR is verplicht voor iedere werkgever.

Welke kosten zijn vrijgesteld van de WKR?

Bepaalde vergoedingen vallen buiten de WKR. Deze worden gerichte vrijstellingen genoemd. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: reiskosten tot €0,19, abonnementen voor het openbaar vervoer, maaltijden die worden aangeboden bij overwerken en de kosten voor (om)scholing.

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van sociale verzekeringen

De wettelijke regels over de berekening van het dagloon van de WIA-uitkering van een arbeidsongeschikt geraakte accountant moeten gedeeltelijk …

59 % bevat fouten zo leren de controles uit afgelopen jaren Eind november 2023 heeft de Belastingdienst aan werkgevers …

De WIA-uitkeringen aan alle 60-plussers met een einde wachttijd tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 worden gefinancierd …