Lagere basispremie WAO/WIA voor kleine werkgevers

Voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) betalen alle werkgevers nu hetzelfde premiepercentage. Vanaf 2022 betalen kleine werkgevers minder, zodat de lasten eerlijker verdeeld worden tussen grote en kleine werkgevers.

Tekst gaat verder onder de foto

Verschil in premiepercentages

Kleine werkgevers hebben bij ziekte van werknemers dezelfde verplichtingen als grote. Maar zij hebben minder mogelijkheden om aan deze verplichtingen te voldoen. Door grote en kleine werkgevers verschillende premies te laten betalen, komt er extra geld vrij voor kleine werkgevers. Zij kunnen dit geld gebruiken om zich te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.

In 2021 is het premiepercentage voor alle werkgevers 7,03%. Voor het jaar 2022 gelden de volgende premiepercentages:

  • Grote en middelgrote werkgevers: 7,05%
  • Kleine werkgevers: 5,49%

Wanneer bent u een kleine werkgever?

Vanaf 2022 ligt de loongrens tussen kleine en grote werkgevers op 25 maal het gemiddelde loon per werknemer per jaar. Je bent een kleine werkgever als u maximaal 25 maal het gemiddelde loon betaalt. Oftewel, een loonsom heeft van minder dan € 882.500. Heb je een loonsom hoger dan

€ 882.500? Dan ben je een middelgrote of grote werkgever.

Voorbeeld

Bij een loonsom van € 500.000 betaal je in 2021 7,03% Aof premie. In 2022 wordt deze premie voor kleine werkgevers  5,49%. Dat is een voordeel van € 7.700,00

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van sociale verzekeringen

De wettelijke regels over de berekening van het dagloon van de WIA-uitkering van een arbeidsongeschikt geraakte accountant moeten gedeeltelijk …

59 % bevat fouten zo leren de controles uit afgelopen jaren Eind november 2023 heeft de Belastingdienst aan werkgevers …

De WIA-uitkeringen aan alle 60-plussers met een einde wachttijd tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 worden gefinancierd …