Persaldi

Controleer de Beschikking Werkhervattingskas 2022 voor 8 januari 2022!

Begin december 2021 heeft de belastingdienst aan werkgevers de Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas verzonden. In deze beschikking staat vermeld hoe hoog de premie is die de werkgever in 2022 aan de belastingdienst moet betalen voor de WGA en de ZW (Ziektewet).

Tekst gaat verder onder de foto

Middelgrote of grote werkgever

Indien jouw premieloon in 2020 hoger was dan € 882.500 dan ben je middelgrote werkgever. Indien jouw premieloon in 2020 meer was dan € 3.530.000 dan ben je grote werkgever. Voor (middel)grote werkgevers wordt de hoogte van die premie beïnvloed door de bedragen die in 2020 als Ziektewet- respectievelijk WGA-uitkering zijn uitbetaald aan (ex-) werknemers. Oftewel, de (ex-) werkgever betaald de rekening! Deze premieverhoging kan je als werkgever maximaal 12 jaar achtervolgen.

Kleine werkgever

Wanneer het premieloon in 2020 lager was dan € 882.500 dan wordt een werkgever aangemerkt als kleine werkgever. Een WGA- of ZW uitkering heeft dan geen invloed op de premie. Het besluit heet dan een Mededeling.

Wat dient gecontroleerd te worden

Indien je als werkgever een Beschikking hebt ontvangen dan staat hierin vermeld of er in 2020 een WGA uitkering en/of een ZW (Ziektewet) uitkering is betaald. Dit staat vermeld als:

  • De WGA-uitkeringen die u aan uw (ex-) werknemers hebt betaald in 2020: € …..
  • De ZW-uitkeringen die u aan uw (ex-) werknemers hebt betaald in 2020: € …..

 

Staat er een bedrag bij de WGA- of ZW-uitkering gevuld?

Dan wordt een uitkering aan jou als werkgever toegerekend. Maar je kunt op de beschikking niet zien aan wie. Ik adviseer dan bezwaar tegen de beschikking te maken en de instroomlijst op te vragen. Op grond hiervan kan beoordeeld worden wie het is (of zijn). Daarnaast kan beoordeeld worden of het correct is dat deze werknemer(s) aan jou worden toegerekend en het vermelde dagloon overeenkomt met de werkelijkheid. Een eventueel bezwaar op de beschikking moet veelal voor 8 januari 2022 (de datum staat op de beschikking) bij de Belastingdienst binnen zijn.

Wat betekent een WGA-uitkering

Indien een WGA-uitkering wordt toegerekend dan betekent dit dat een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd, na de loondoorbetalingsverplichting wegens arbeidsongeschiktheid, een WGA-uitkering heeft ontvangen. Of vanuit een contract voor bepaalde tijd in de Ziektewet terecht is gekomen en naar de WGA is doorgestroomd. Dit kan in 2020 zijn ontstaan maar ook daarvoor.

Wat betekent een ZW-uitkering

Indien een ZW-uitkering wordt toegerekend dat betekent dit dat een werknemer met een tijdelijk dienstverband arbeidsongeschikt uit dienst is gegaan. Of gezond uit dienst is gegaan maar binnen 28 dagen alsnog arbeidsongeschikt is geworden en nog geen nieuwe werkgever of WW-uitkering had.

Uit de controles van beschikkingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd blijkt dat de kans dat de premie te hoog is vastgesteld meer dan 60% bedraagt!

 

Wat kunnen wij doen?

Wij kunnen je van dienst zijn voor het opstellen van het bezwaar en het opvragen van de instroomlijst. De kosten hiervoor bedragen € 75,00 (excl. BTW). Indien het klopt dan weet je in ieder geval voor wie je betaald. Mocht blijken dat het (mogelijk) niet klopt en er aanvullende acties nodig zijn dan werk ik samen met experts op dit gebied die een vervolg op het bezwaar in gang kunnen zetten. In 2020 heb ik op deze manier, en het vervolgens inschakelen van een expert, € 205 000 aan premie weten te besparen voor een werkgever!  Het is dus zeker de moeite waard aandacht te besteden aan de Beschikking.

Is jouw loonsom hoger dan € 1 000 000 en worden ZW en/of WGA-uitkeringen toegerekend?

Dan raad ik u altijd aan contact met mij op te nemen.

Eigenrisicodrager

Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA, de Ziektewet of allebei, krijgt ook een beschikking van de Belastingdienst. Voor het deel waarvoor u eigenrisicodrager bent staat de premie dan op nul.

Delen via: