CAK-premie Zorgverzekeringswet

De zorgverzekering meldt een persoon aan voor de regeling wanbetaler indien deze langer dan zes maanden geen premie voor de zorgverzekering betaald en niet reageert op betalingsherinneringen. In dat geval moet een hogere zorgpremie aan de CAK worden betaald als bestuursrechtelijke premie. Voor het jaar 2021 bedraagt deze premie € 147,80 per persoon.

Tekst gaat verder onder de foto

Hoe verrekenen

Het is afhankelijk of de persoon in kwestie een werknemer is of een uitkering ontvangt. De premie wordt dan van het nettosalaris of op de uitkering ingehouden. Een werkgever is verplicht de premie aan de CAK te betalen.

Per direct inhouden

In artikel 18f, lid 4 van de Zorgverzekeringswet is geregeld dat de premie niet achteraf mag worden ingehouden. Stel dat een werkgever vergeet de premie in te houden dan mag deze premie geen twee keer worden ingehouden in de volgende maand van loonbetaling. Een werkgever moet de premie dan zelf betalen.

Mogelijke diepere oorzaak – blijf in gesprek met de werknemer

Indien jouw werknemer de premie voor de zorgverzekering niet betaald, en niet reageert op betalingsherinneringen, kan het raadzaam zijn om hierover met de werknemer in gesprek te gaan.

Mogelijk is er een situatie waarbij de werknemer in een vroeg stadium geholpen kan worden. Situaties als deze kennen een verhoogd risico op van verzuim. Door hier tijdig op te anticiperen kan mogelijk erger worden voorkomen.

Advies Persaldi

Houdt de premie CAK in vanaf de eerste maand dat de salarisbetaling nog moet worden voldaan. En probeer het gesprek met de werknemer aan te gaan. Laat je hierbij eerst adviseren door bijvoorbeeld jouw arbodienst.

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van sociale verzekeringen

De wettelijke regels over de berekening van het dagloon van de WIA-uitkering van een arbeidsongeschikt geraakte accountant moeten gedeeltelijk …

59 % bevat fouten zo leren de controles uit afgelopen jaren Eind november 2023 heeft de Belastingdienst aan werkgevers …

De WIA-uitkeringen aan alle 60-plussers met een einde wachttijd tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 worden gefinancierd …