Controleer de Beschikking Werkhervattingskas 2024 voor 6 januari 2024!

59 % bevat fouten zo leren de controles uit afgelopen jaren

Eind november 2023 heeft de Belastingdienst aan werkgevers de Beschikking Loonheffingen Gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (WHK) verzonden. In deze beschikking staat vermeld hoe hoog de WHK premie is die de werkgever in 2024 aan de belastingdienst moet betalen voor de WGA en de ZW (Ziektewet).

Tekst gaat verder onder de foto

Middelgrote of grote werkgever

Indien jouw premieloon in 2022 hoger was dan € 942.500 ben je middelgrote werkgever. Indien jouw premieloon in 2022 meer was dan € 3.770.000  ben je grote werkgever. Voor (middel)grote werkgevers wordt de hoogte van die premie beïnvloed door de bedragen die in 2022 als Ziektewet- respectievelijk WGA-uitkering zijn uitbetaald aan (ex-) werknemers. Oftewel, de (ex-) werkgever betaald de rekening! Deze premieverhoging kan je als werkgever maximaal 12 jaar achtervolgen.

Kleine werkgever

Wanneer het premieloon in 2022 lager was dan € 942.000 dan wordt een werkgever aangemerkt als kleine werkgever. Een WGA- of ZW uitkering heeft dan geen invloed op de premie. Het besluit heet dan een Mededeling Werkhervattingskas.

Wat dient gecontroleerd te worden

Indien je als werkgever een Beschikking hebt ontvangen dan staat hierin vermeld of er in 2022 een WGA uitkering en/of een ZW (Ziektewet) uitkering is betaald. Dit staat vermeld als:

  • De WGA-uitkeringen die u aan uw (ex-) werknemers hebt betaald in 2022: € …..
  • De ZW-uitkeringen die u aan uw (ex-) werknemers hebt betaald in 2022: € ….

 

Staat er een bedrag bij de WGA- of ZW-uitkering ingevuld?

Dan wordt een uitkering aan jou als werkgever toegerekend. Maar je kunt op de beschikking niet zien aan wie. Ik adviseer dan bezwaar tegen de beschikking te maken en de instroomlijst op te vragen. Op grond hiervan kan beoordeeld worden wie het is (of zijn). Daarnaast kan beoordeeld worden of het correct is dat deze werknemer(s) aan jou worden toegerekend en het vermelde dagloon overeenkomt met de werkelijkheid. Een eventueel bezwaar op de beschikking moet veelal voor 6 januari 2024 (de datum staat op de beschikking) bij de Belastingdienst binnen zijn.

Wat betekent een WGA-uitkering

Indien een WGA-uitkering wordt toegerekend dan betekent dit dat een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd, na de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken wegens arbeidsongeschiktheid, een WGA-uitkering heeft ontvangen. Of vanuit een contract voor bepaalde tijd in de Ziektewet terecht is gekomen en naar de WGA is doorgestroomd. Dit kan in 2022 zijn ontstaan maar ook daarvoor.

Wat betekent een ZW-uitkering

Indien een ZW-uitkering wordt toegerekend dat betekent dit dat een werknemer met een tijdelijk dienstverband arbeidsongeschikt uit dienst is gegaan. Of gezond uit dienst is gegaan maar binnen 28 dagen alsnog arbeidsongeschikt is geworden en nog geen nieuwe werkgever of WW-uitkering had.

Uit de controles van beschikkingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd blijkt dat de kans dat de premie te hoog is vastgesteld meer dan 60% bedraagt!

 

Wat kunnen wij doen?

Wij kunnen je van dienst zijn voor het opstellen van het bezwaar en het opvragen van de instroomlijst. De kosten hiervoor bedragen € 95,00 (excl. BTW). Indien het klopt dan weet je in ieder geval voor wie je betaald. Mocht blijken dat het (mogelijk) niet klopt en er aanvullende acties nodig zijn dan werken wij samen met experts op dit gebied die een vervolg op het bezwaar in gang kunnen zetten. In 2020 hebben wij op deze manier, en het vervolgens inschakelen van een expert, € 205 000 aan premie weten te besparen voor een werkgever!  Het is dus zeker de moeite waard aandacht te besteden aan de Beschikking.

Is jouw loonsom hoger dan € 1.000.000 en worden ZW en/of WGA-uitkeringen toegerekend?

Dan raad ik je altijd aan contact met ons op te nemen.

 

Overstap van STAP naar SLIM

Het STAP-budget verdwijnt in 2024. De regeling wordt sinds afgelopen zomer gerichter ingezet. Hierdoor blijft een deel van het budget over. Dit zorgt ervoor dat de SLIM-regeling tijdelijk wordt uitgebreid. Vanaf 1 januari 2024 wordt er een bedrag van 73,7 miljoen euro gebruikt om het budget voor de SLIM-subsidie te verhogen van 2024 tot en met 2027. Dit budget zal worden ingezet voor individuele scholing.

 

Eigenrisicodrager

Een werkgever die eigenrisicodrager is voor de WGA, de Ziektewet of allebei, krijgt ook een beschikking van de Belastingdienst. Voor het deel waarvoor je eigenrisicodrager bent staat de premie dan op nul.

Contact met ons opnemen over dit onderwerp kan telefonisch via 0546-760990 of per e-mail op info@persaldi.nl

 

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van sociale verzekeringen

De wettelijke regels over de berekening van het dagloon van de WIA-uitkering van een arbeidsongeschikt geraakte accountant moeten gedeeltelijk …

De WIA-uitkeringen aan alle 60-plussers met een einde wachttijd tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 worden gefinancierd …

De premies werknemersverzekeringen voor 2023 zijn gepubliceerd. De gemiddelde premies van de Werkhervattingskas stijgen. De premies voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds …