Aof-premie wordt afhankelijk van de loonsom

Op dit moment betalen alle werkgevers dezelfde Aof-basispremie, namelijk de basispremie WAO/WIA. De Aof premiedifferentiatie houdt in dat de premie per 1 januari 2022 afhankelijk wordt van de loonsom. Voor kleine werkgevers gaat een lagere premie gelden dan voor middelgrote en grote werkgevers.

Tekst gaat verder onder de foto

Werkgevers worden ingedeeld in twee categorieën:

  • kleine werkgevers: met een loonsom tot € 882.500
  • middelgrote en grote werkgevers: met een loonsom groter dan € 882.500

Genoemde loonsommen naar grootte van de werkgever voor een kalenderjaar wordt gemaakt op basis van het totaal van het premieplichtige loon van de werkgever twee jaar eerder.

Voor 2022 is dus de loonsom van 2020 bepalend. Had je toen een hogere of lagere loonsom dan € 882.500, dan is dit bepalend voor de bepaling in 2022.

Startende werkgever

Een startende werkgever wordt in de eerste twee jaar aangemerkt als kleine werkgever doordat dan volgens bovenstaande systematiek nog geen loongegevens bekend zijn van twee jaar eerder.

Overgang van onderneming

Indien er sprake is van overgang van onderneming heeft dat gevolgen voor de bepaling van de grootte van de werkgever. De kopende partij krijgt hierdoor namelijk een hogere loonsom.

Voor het bepalen van de grootte van de werkgever wordt dan de loonsom van de verkopende werkgever opgeteld bij de loonsom van de koper. De grootte van de onderneming wordt dan bepaald op 1 januari volgend op het jaar van de gebeurtenis. Indien de overgang van onderneming op 1 januari plaatsvindt dan geldt voor dat kalenderjaar de loonsom voor het bepalen van de grootte van de werkgever.

Ben je startende werkgever en neem je direct een deel van een onderneming over, dan heeft dit wel direct effect op de grootte van de werkgever.

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van sociale verzekeringen

De wettelijke regels over de berekening van het dagloon van de WIA-uitkering van een arbeidsongeschikt geraakte accountant moeten gedeeltelijk …

59 % bevat fouten zo leren de controles uit afgelopen jaren Eind november 2023 heeft de Belastingdienst aan werkgevers …

De WIA-uitkeringen aan alle 60-plussers met een einde wachttijd tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 worden gefinancierd …