Salarisadministratie voor werkgevers

Salarisadministratie voor werkgevers… jij wilt vooral bezig zijn met het besturen van je bedrijf en niet met alle randzaken die bij personeel en salaris komen kijken. Dat hoeft ook niet, want Persaldi is graag jouw partner voor het verzorgen van de salarisadministratie. Hiervoor werken wij met de salarissoftware van Loket.nl. De salarisverwerking is hierdoor optimaal geregeld en biedt slimme HR-mogelijkheden. Alles in één applicatie. Met een scherp tarief per loonstrook krijg je bovendien de beschikking over alle HR-mogelijkheden. Zoals het bijhouden van de verlofadministratie, een documentarchief conform de AVG en de verzuimadministratie.

Onze toegevoegde waarde voor jouw salarisadministratie​

Een standaard berekening van bruto naar netto komt er doorgaans in ieder salarissoftwaresysteem met hetzelfde nettoresultaat uit. De loonbelastingtabellen en premies werknemersverzekeringen worden door de salarissoftware standaard opgevoerd. Maar staat de grondslag voor de pensioenregeling ook goed? Staat de juiste codering voor uren in de loonaangifte aan? Maak je gebruik van loonkostenvoordelen? Zo ja, staat de einddatum correct ingesteld? Is het bijtellingspercentage van de auto juist? Zit er een toerekening in de werkhervattingskas? En zo zijn er nog meer aandachtspunten waar Persaldi zich mee bezig kan houden voor je. Want salarisadministratie complex en brengt specialistische kennis met zich mee.

Meer weten over salarisadministratie voor werkgevers?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Voor welke salarisadministratie kies je?

Persaldi biedt twee mogelijkheden voor het verzorgen van de salarisadministratie voor werkgevers:

Uitbesteden van de salarisadministratie​ | Persaldi

Uitbesteden van de salarisadministratie

Je vult zelf heel snel en simpel de eventuele overuren, gewerkte uren of bekeuringen in (of laat dit doen door een medewerker). Persaldi controleert de loonrun, controleert een eventuele nieuwe werknemer en signaleert eventuele aandacht- of adviespunten. We spreken af wie de loonrun accordeert, jij of wij, en wij de loonaangifte en een eventuele pensioenaangifte indient.

Je genereert zelf de gewenste overzichten en het SEPA-bestand voor de betaling van de nettolonen en de aangifte loonheffingen. Persaldi levert de loonjournaalpost aan je administrateur of accountant aan.

Zelfverlonen van de salarisadministratie​

Bij deze variant doe je het meeste werk zelf. Persaldi controleert jaarlijks in januari de parameters en vult het percentage Werkhervattingskas in. Tijdens het intakegesprek spreken wij gezamenlijk af hoe een eventuele periodieke controle door Persaldi ingevuld wordt.

Je vult zelf de eventuele overuren, gewerkte uren of bekeuringen in, controleert de loonrun en een eventuele nieuwe werknemers, accordeert de loonrun en dient de loonaangifte en een eventuele pensioenaangifte in.

Je genereert zelf de gewenste overzichten en het SEPA-bestand voor de betaling van de nettolonen en de aangifte loonheffingen. Heb je vragen? Persaldi is altijd telefonisch bereikbaar. De continuïteit is bovendien te allen tijde gewaarborgd: bij ziekte of vertrek van je salarisadministrateur kunnen wij het overnemen.

Meer weten over salarisadministratie voor werkgevers?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Actualiteiten

De PVV, VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over een hoofdlijnenakkoord. Wij vinden het interessant wat hierin …

De kosten van overwerk in de WW-premie gaan per 1 januari 2025 omlaag bij grote vaste contracten. De ministerraad …

Het minimumuurloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 13,68 per uur. Dat is een stijging van 3,09% ten …

Veelgestelde vragen over salarisadministratie

Jazeker! Wij helpen graag bedrijven met hun salarisadministratie. Ons team weet hoe het proces van salarisadministratie in elkaar steekt en is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving.

  1. Je kunt veel tijd besparen door je salarisadministratie uit te besteden. Je hoeft de werkzaamheden niet zelf uit te voeren en het is niet nodig om je te verdiepen in de actuele wet- en regelgeving. In dit laatste gaat doorgaans veel tijd zitten doordat de regels vaak veranderen.
  2. Werknemers hebben een deskundig aanspreekpunt tot hun beschikking die al hun vragen rondom hun salaris kan beantwoorden.
  3. Bij het uitbesteden van de salarisadministratie is het administratiekantoor verantwoordelijk voor een correcte salarisadministratie. Dit verkleint de kans op boetes en fouten.
  4. Met behulp van een administratiekantoor zal de salarisadministratie vloeiend verlopen. De loonstroken worden op tijd verstuurd en je hoeft niet te controleren of de mutaties correct zijn.

Bij het verlonen van de salarisadministratie verricht je zelf het meeste werk. Hierbij kun je denken aan werkzaamheden, zoals: het invoeren van de werkuren en de eventuele bekeuringen en het indienen van de loonaangifte.

Het administratiekantoor zal op jaarbasis de parameters controleren en het percentage Werkhervattingskas invullen.

Je hebt zelf de touwtjes in handen. Daarnaast kun je terugvallen op de deskundigheid van een administratiekantoor. Jaarlijks zal het administratiekantoor de parameters controleren waardoor de kans kleiner is op boetes en fouten.