NIRPA Register

De salarisadministrateurs en salarisadviseurs van Persaldi staan ingeschreven in het NIRPA Register.

Wat is het NIRPA Register?

Het NIRPA is het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. NIRPA draagt zorg voor de kwaliteitsborging van professionals die werkzaam zijn in het vakgebied payroll. Registratie van NIRPA vindt plaats in het Register Salarisadministrateur (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP). Dit gebeurt op basis van behaalde diploma’s en jaarlijkse Permanente Educatie. Hiermee wordt geborgd dat professionals op de hoogte zijn en blijven van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak.

Alle NIRPA geregistreerde professionals onderschrijven de in 2014 geïntroduceerde Gedrags- en Beroepscode. Deze wordt tevens als branche standaard beschouwd.

Meer weten over NIRPA?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Actualiteiten

Een zieke medewerker kost gemiddeld € 405,- per dag, afhankelijk van het salaris. Het effect op je bedrijf en …

Een accountant moet overtuigend aantonen dat zijn auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is …

In september 2023 deed het gerechtshof Amsterdam een uitspraak die grote gevolgen kan hebben als je als werkgever wel …

Veelgestelde vragen over het NIRPA Register

NIRPA staat voor het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting.
Het NIRPA zorgt voor de kwaliteitsborging van professionals die werkzaam zijn in het vakgebied payroll.
De salarisadministrateurs en salarisadviseurs van Persaldi staan ingeschreven in het NIRPA Register.