Persaldi

NIRPA Register

De salarisadministrateurs en salarisadviseurs van Persaldi staan ingeschreven in het NIRPA Register.

Wat is het NIRPA Register?

Het NIRPA is het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. NIRPA draagt zorg voor de kwaliteitsborging van professionals die werkzaam zijn in het vakgebied payroll. Registratie van NIRPA vindt plaats in het Register Salarisadministrateur (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP). Dit gebeurt op basis van behaalde diploma’s en jaarlijkse Permanente Educatie. Hiermee wordt geborgd dat professionals op de hoogte zijn en blijven van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak.

Alle NIRPA geregistreerde professionals onderschrijven de in 2014 geïntroduceerde Gedrags- en Beroepscode. Deze wordt tevens als branche standaard beschouwd.

Meer weten over NIRPA?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Actualiteiten

De zorgverzekering meldt een persoon aan voor de regeling wanbetaler indien deze langer dan zes maanden geen premie voor …

Reiskosten

Per 1 januari 2023 mag een werkgever € 0,21 per zakelijke kilometer onbelast aan werknemers vergoeden. Met ingang van …

Om gebruik te maken de vrije ruimte onder de Werkkostenregeling (WKR) , zul je de loonbestanddelen die je in …