NIRPA Register

De salarisadministrateurs en salarisadviseurs van Persaldi staan ingeschreven in het NIRPA Register.

Wat is het NIRPA Register?

Het NIRPA is het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. NIRPA draagt zorg voor de kwaliteitsborging van professionals die werkzaam zijn in het vakgebied payroll. Registratie van NIRPA vindt plaats in het Register Salarisadministrateur (RSa) en het Register Payroll Professional (RPP). Dit gebeurt op basis van behaalde diploma’s en jaarlijkse Permanente Educatie. Hiermee wordt geborgd dat professionals op de hoogte zijn en blijven van kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van hun vak.

Alle NIRPA geregistreerde professionals onderschrijven de in 2014 geïntroduceerde Gedrags- en Beroepscode. Deze wordt tevens als branche standaard beschouwd.

Meer weten over NIRPA?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Actualiteiten

De PVV, VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over een hoofdlijnenakkoord. Wij vinden het interessant wat hierin …

De kosten van overwerk in de WW-premie gaan per 1 januari 2025 omlaag bij grote vaste contracten. De ministerraad …

Het minimumuurloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 13,68 per uur. Dat is een stijging van 3,09% ten …

Veelgestelde vragen over het NIRPA Register

NIRPA staat voor het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting.
Het NIRPA zorgt voor de kwaliteitsborging van professionals die werkzaam zijn in het vakgebied payroll.
De salarisadministrateurs en salarisadviseurs van Persaldi staan ingeschreven in het NIRPA Register.