Salarisadministratie voor werkgevers

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Salarisadministratie voor werkgevers

Salarisadministatie voor werkgevers… jij wilt vooral bezig zijn met het besturen van je bedrijf en niet met alle randzaken die bij personeel en salaris komen kijken. Dat hoeft ook niet, want Persaldi is graag jouw partner voor het verzorgen van de salarisadministratie. Hiervoor werken wij met de salarissoftware van Loket.nl. De salarisverwerking is hierdoor optimaal geregeld en biedt slimme HR-mogelijkheden. Alles in één applicatie. Met een scherp tarief per loonstrook krijg je bovendien de beschikking over alle HR-mogelijkheden. Zoals het bijhouden van de verlofadministratie, een documentarchief conform de AVG en de verzuimadministratie.

Onze toegevoegde waarde voor jouw salarisadministratie

Een standaard berekening van bruto naar netto komt er doorgaans in ieder salarissoftwaresysteem met hetzelfde nettoresultaat uit. De loonbelastingtabellen en premies werknemersverzekeringen worden door de salarissoftware standaard opgevoerd. Maar staat de grondslag voor de pensioenregeling ook goed? Staat de juiste codering voor uren in de loonaangifte aan? Maak je gebruik van loonkostenvoordelen? Zo ja, staat de einddatum correct in gesteld? Is het bijtellingspercentage van de auto juist? Zit er een toerekening in de werkhervattingskas? En zo zijn er nog meer aandachtspunten waar Persaldi zich mee bezig kan houden voor je. Want salarisadministratie complex en brengt specialistische kennis met zich mee.

Voor welke salarisadministratie kies je?

Persaldi biedt twee mogelijkheden voor het verzorgen van de salarisadministratie voor werkgevers: uitbesteden of zelfverlonen.

Salarisadministratie voor werkgevers

Uitbesteden SAlarisadministratie

Je vult zelf heel snel en simpel de eventuele overuren, gewerkte uren of bekeuringen in (of laat dit doen door een medewerker). Persaldi controleert de loonrun, controleert een eventuele nieuwe werknemer en signaleert eventuele aandacht- of adviespunten. We spreken af wie de loonrun accordeert, jij of wij, en wij de loonaangifte en een eventuele pensioenaangifte indient.

Je genereert zelf de gewenste overzichten en het SEPA-bestand voor de betaling van de nettolonen en de aangifte loonheffingen. Persaldi levert de loonjournaalpost aan je administrateur of accountant aan.

Zelfverlonen SALArisadministratie

Bij deze variant doe je het meeste werk zelf. Persaldi controleert jaarlijks in januari de parameters en vult het percentage Werkhervattingskas in. Tijdens het intakegesprek spreken wij gezamenlijk af hoe een eventuele periodieke controle door Persaldi ingevuld wordt.

Je vult zelf de eventuele overuren, gewerkte uren of bekeuringen in, controleert de loonrun en een eventuele nieuwe werknemers, accordeert de loonrun en dient de loonaangifte en een eventuele pensioenaangifte in.

Je genereert zelf de gewenste overzichten en het SEPA-bestand voor de betaling van de nettolonen en de aangifte loonheffingen. Heb je vragen? Persaldi is altijd telefonisch bereikbaar. De continuïteit is bovendien te allen tijde gewaarborgd: bij ziekte of vertrek van je salarisadministrateur kunnen wij het overnemen.

Meer weten over salarisadministratie voor werkgevers?

Bel met 06 – 83 53 95 11 of mail naar info@persaldi.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Salarisadministratie werkgevers