Ouderschapsverlof en 30% regeling

Moet over de uitkering betaald ouderschapverlof ook de 30%-vergoeding worden berekend? De uitkering wordt in deze casus naar de werkgever overgemaakt. Op de loonstrook staat het salaris en de betaalde ouderschapsverlofuitkering van 70%.

Tekst gaat verder onder de foto

Uitkering via werkgever

De grondslag voor de 30%-regeling is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, de vergoedingen voor extraterritoriale kosten en schoolgelden. Dit staat in artikel 10ea Uitvoeringsbesluit loonbelasting. Wanneer de uitkering via de werkgever wordt betaald, mag de 30% regeling worden toegepast. Of de werkgever dit verplicht is, is afhankelijk van de afspraken die met de werknemer zijn gemaakt.

Uitkering rechtstreeks naar werknemer

Betaalt UWV de uitkering, dan is UWV inhoudingsplichtig. Er zal geen 30%-beschikking zijn afgegeven die ziet op de relatie tussen UWV en de werknemer. Daarom kan je op de uitkering de 30%-regeling niet toepassen.

Lagere uitkering

Als je de 30%-regeling op het loon toepast, heeft dit invloed op de uitkering ouderschapsverlof. Door toepassing van de 30%-regeling is het brutoloon van de werknemer lager, waardoor de uitkering ook lager kan zijn.

Tip Persaldi

Maak afspraken met de werknemer over toepassing van ouderschapsverlof en het is raadzaam de uitkering via de werkgever lopen.

Meer vragen rondom het ouderschapsverlof en de 30%-regeling? Neem dan contact met ons op!

 

Meer over:

Delen via: