Onbelaste reiskostenvergoeding € 0,23 per km in 2024

De hoogte van de onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari 2024 € 0,23 per kilometer ongeacht de wijze van vervoer, waaronder fietsen, lopen en per auto.

Tekst gaat verder onder de foto

€ 0,19 cent geldt al vanaf 2004

De onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 die ongeacht de wijze van vervoer kan worden gegeven, is geïntroduceerd in 2004. Daarbij is destijds aangegeven dat een vergoeding van € 0,19 voldoende is om de gemiddelde variabele autokosten van een middenklasse auto te dekken. Hiervan gaat een stimulans uit om een zuinige auto te rijden met lagere variabele kosten, wat wenselijk is vanuit milieuoogpunt. De hoogte is destijds vastgesteld op basis van informatie van de ANWB en het Nibud.

 

Evaluatie reiskostenvergoeding

In de evaluatie van de onbelaste reiskostenvergoeding hebben Motivaction en Significance de variabele kosten van verschillende vervoerswijzen in kaart gebracht. In het onderzoek is het vergelijk met autokosten gemaakt en blijkt dat een onbelaste vergoeding van € 0,23 per kilometer in veel gevallen voldoende is om de variabele autokosten te dekken.

Uit een landelijk onderzoek blijkt dat 16% van de werknemers een lagere reiskostenvergoeding ontvangt dan het maximum van nu € 0,21 cent. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de meeste werkgevers wel de maximaal onbelaste reiskostenvergoeding verstrekken of in sommige gevallen juist meer.

 

Reiskostenvergoeding uitruilen

Ontvangt jouw werknemer nu niet de maximale reiskostenvergoeding? Dan zou je in december brutoloon kunnen uitruilen voor de maximale reiskostenvergoeding. De werknemer ontvangt door deze uitruil meer nettoloon en de werkgever bespaart aan de andere kant op de premies werknemersverzekeringen. Er gelden wel een aantal voorwaarden, zo mag je door de uitruil niet onder het wettelijk minimumloon komen.

Vragen over de mogelijkheid van uitruilen of wat de verhoging van de reiskostenvergoeding voor jouw organisatie betekent? Neem contact op met één van onze adviseurs via 0546-760990 of info@persaldi.nl.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van loonbelasting

Hoeveel budget is er nog in jullie vrije ruimte? Het einde van 2023 komt in zicht, wat onder andere …

Wanneer jouw werknemer zwanger is, dan dien je voor deze medewerker een WAZO-uitkering bij het UWV aan te vragen.

Moet over de uitkering betaald ouderschapverlof ook de 30%-vergoeding worden berekend? De uitkering wordt in deze casus naar de …