Kerstpakket in de loonheffingen: zo moet dat!

Traditioneel is de maand december de maand waarin je een attentie ter gelegenheid van Sinterklaas of een kerstpakket aan jouw werknemers geeft. De waarde inclusief BTW van het Sinterklaas of kerstpakket moet op juiste manier in de administratie verwerkt. Doe je dat niet, dan moet de ontvanger er belasting over betalen en dat maakt een kerstgeschenk een stuk minder zalig.

Tekst gaat verder onder de foto

Aanwijzen in de Werkkostenregeling

Deel je als werkgever een kerstpakket uit aan werknemers, dan is het niet de bedoeling dat de waarde van zo’n pakket bij het belaste loon van de werknemer wordt geteld. In dat geval zou de werknemer er immers uiteindelijk zelf inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over betalen. Om het Sinterklaas of kerstpakket onbelast te laten, moet je deze als werkgever aanwijzen als eindheffingsloon en onderbrengen in de vrije ruimte. Ook voor de werkgever is dit gunstig: er zijn dan geen werkgeverslasten verschuldigd over de waarde van de pakketten. Je betaalt er alleen 80% eindheffing over als hierdoor de vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt overschreven.

Eindheffing voor geschenken aan derden

Krijgen uitzendkrachten en freelancers die voor jou werken hetzelfde kerstpakket, dan is het gebruikelijk dat de werkgever de eindheffing hierover voor haar rekening neemt. Voor het berekenen van de eindheffing voor geschenken aan derden is de waarde van het geschenk van belang.

Is de waarde van het geschenk niet meer dan € 136, dan geldt een eindheffingstarief van 45%.

Is de waarde hoger dan € 136, dan is over de volledige waarde van het geschenk – en dus niet alleen over het deel boven de € 136 – 75% eindheffing verschuldigd.

In de loonaangifte moet het bedrag van de eindheffing worden vermeld in de rubriek ‘eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’. De organisatie moet de freelancer of uitzendkracht bovendien laten weten dat de eindheffing al is afgedragen.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van loonbelasting

Hoeveel budget is er nog in jullie vrije ruimte? Het einde van 2023 komt in zicht, wat onder andere …

De hoogte van de onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari 2024 € 0,23 per kilometer ongeacht de wijze van …

Wanneer jouw werknemer zwanger is, dan dien je voor deze medewerker een WAZO-uitkering bij het UWV aan te vragen.