Gebruikelijk loon DGA in 2023 naar € 51.000

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) stijgt in 2023 naar € 51.000. Dit is een flinke verhoging; in 2022 was het normbedrag € 48.000.

Tekst gaat verder onder de foto

Regels gebruikelijk loon

Als DGA moet je een salaris ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van jouw werkzaamheden. Als regel geldt dat je het loon in 2023 moet vaststellen op het hoogste van de volgende bedragen:

  1. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. Het loon van de meestverdienende werknemer binnen de onderneming of een daarmee verbonden lichaam;
  3. € 51.000.

Onder omstandigheden mag je het loon lager vaststellen. Dit geldt bijvoorbeeld bij werken in deeltijd of in verliessituaties waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Stem dit wel altijd op voorhand af met jouw fiscalist of de Belastingdienst.

Schriftelijke vastlegging

Als uw loon in 2023 moet worden aangepast, dan is hiervoor een aandeelhoudersbesluit nodig. Dit vraagt om een goede vastlegging van de gewijzigde beloningsafspraak.

Uitgebreide informatie over het gebruikelijk loon en de aandachtspunten vind je via deze link van onze samenwerkingspartner van Jongbloed Fiscaal Juristen.

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs op 0546-760 990 of per mail via info@persaldi.nl


 

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Wat is gebruikelijk loon?

Dit is het loon dat een directeur-grootaandeelhouder (DGA) aan zichzelf moet uitkeren voor het werk dat hij of zij verricht in het eigen bedrijf. De hoogte van het gebruikelijk loon hangt af van hetgeen dat in de markt als gebruikelijk wordt ervaren voor de werkzaamheden.

Is gebruikelijk loon verplicht?

Ja, het is verplicht dat de DGA salaris aan zichzelf uitkeert uit zijn of haar eigen bedrijf.

Hoe hoog is het gebruikelijk loon?

Het gebruikelijk loon moet worden bepaald door eerst te bepalen wat gebruikelijk is in de markt. Het salaris moet in ieder geval gelijk zijn aan de meest verdienende werknemer binnen de onderneming. Vanaf 1 januari 2023 is het gebruikelijk loon minimaal €51.000 bruto per jaar. Een DGA mag zichzelf een lager bedrag uitkeren, bijvoorbeeld als er parttime wordt gewerkt maar het advies is om dit wel voor te leggen aan de Belastingdienst.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van loonbelasting

Hoeveel budget is er nog in jullie vrije ruimte? Het einde van 2023 komt in zicht, wat onder andere …

De hoogte van de onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari 2024 € 0,23 per kilometer ongeacht de wijze van …

Wanneer jouw werknemer zwanger is, dan dien je voor deze medewerker een WAZO-uitkering bij het UWV aan te vragen.