Persaldi

Gebruikelijk loon DGA in 2023 naar € 51.000

Het normbedrag voor het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) stijgt in 2023 naar € 51.000. Dit is een flinke verhoging; in 2022 was het normbedrag € 48.000.

Tekst gaat verder onder de foto

Regels gebruikelijk loon

Als DGA moet je een salaris ontvangen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van jouw werkzaamheden. Als regel geldt dat je het loon in 2023 moet vaststellen op het hoogste van de volgende bedragen:

  1. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  2. Het loon van de meestverdienende werknemer binnen de onderneming of een daarmee verbonden lichaam;
  3. € 51.000.

Onder omstandigheden mag je het loon lager vaststellen. Dit geldt bijvoorbeeld bij werken in deeltijd of in verliessituaties waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Stem dit wel altijd op voorhand af met jouw fiscalist of de Belastingdienst.

Schriftelijke vastlegging

Als uw loon in 2023 moet worden aangepast, dan is hiervoor een aandeelhoudersbesluit nodig. Dit vraagt om een goede vastlegging van de gewijzigde beloningsafspraak.

Uitgebreide informatie over het gebruikelijk loon en de aandachtspunten vind je via deze link van onze samenwerkingspartner van Jongbloed Fiscaal Juristen.

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs op 0546-760 990 of per mail via info@persaldi.nl

Meer over:

Delen via: