Aandachtspunt WKR: Aanwijzen als eindheffingsloon

Om gebruik te maken de vrije ruimte onder de Werkkostenregeling (WKR) , zul je de loonbestanddelen die je in onbelast loon voor de werknemer wilt omzetten als eindheffingsloon moeten aanwijzen. Ditzelfde geldt voor gebruik van de gerichte vrijstellingen. Maar hoe werkt dat ‘aanwijzen’ precies?

Tekst gaat verder onder de foto

Zoals bekend heb je onder de werkkostenregeling de vrije ruimte tot jouw beschikking om vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers in onbelast loon om te zetten. Dit loon is ook voor de werkgever onbelast, zolang de vrije ruimte niet wordt overschreden.

Aanwijzen

Wil je een gerichte vrijstelling van toepassing laten zijn, dan moet je de betreffende vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling sowieso als eindheffingsloon hebben aangewezen. Voor gebruik van de vrije ruimte geldt ook deze voorwaarde van aanwijzen als eindheffingsloon. Je moet de keuze voor verwerking als loon of als aangewezen eindheffingsloon uiterlijk maken op het fiscale genietingsmoment van het betreffende loonbestanddeel. Dit moment is het moment dat zich van de volgende vijf als eerste voordoet:

  • Je betaalt het loon;
  • Je verrekent het loon;
  • Je stelt het loon ter beschikking;
  • het loon wordt rentedragend;
  • het loon wordt vorderbaar en inbaar.

In de praktijk is het moment van vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen dus het uiterste moment dat u de keuze qua verwerkingswijze kunt maken.

Gemaakte keuze is definitief

Een eenmaal gemaakte keuze is definitief. Je kunt vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet met terugwerkende kracht (alsnog) aanwijzen als eindheffingsloon.

Geen voorgeschreven vorm

De aanwijzing als eindheffingsloon kent geen voorgeschreven vorm. Dit moet blijken uit de administratie of bijvoorbeeld uit de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek (waarin een loonbestanddeel netto is toegezegd aan de werknemers).

Niet door te geven aan fiscus

Het is niet zo dat je de verwerkingswijze op één of andere manier aan de Belastingdienst moet doorgeven. De bewijslast dat er sprake is van aangewezen eindheffingsloon rust op uw onderneming.

Tip Persaldi: Wijs de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling vooraf aan. Dit kan bijvoorbeeld ook om er een apart grootboek voor in te richten. Bijvoorbeeld door er WKR achter te zetten of GV als het een gerichte vrijstelling betreft.

Tip Persaldi: Wijs de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling vooraf aan. Dit kan bijvoorbeeld ook om er een apart grootboek voor in te richten. Bijvoorbeeld door er WKR achter te zetten of GV als het een gerichte vrijstelling betreft.

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs op 0546-760 990 of per mail via info@persaldi.nl


 

Veelgestelde vragen over de werkkostenregeling

Wat is de WKR?

Werkgevers kunnen op basis van de WKR, de werkkostenregeling, bepalen wat zij onbelast aan hun werknemer vergoeden, verstrekken of beschikbaar stellen. Hierbij kun je denken aan de kosten voor cadeaus, een fietsplan of een bedrijfsuitje.

Welke kosten vallen er onder de WKR?

Onder de kosten van de WKR vallen kosten die niet direct verband houden met de werkzaamheden van een bedrijf. Hierbij kun je denken aan de kosten voor bedrijfsuitjes, cadeaus voor het personeel, een fiets van de zaak of bedrijfsfitness.

Hoe hoog is de WKR in 2022?

De hoogte van de vrije ruimte van de WKR is afhankelijk van de loonsom van het bedrijf. De loonsom is het totaal van lonen en sociale premies van al het personeel. Voor 2022 is de WKR 1,92% bij een loonsom van maximaal €400.000.

Dit percentage kan belastingvrij worden ingezet als vergoeding voor het personeel. Bij overschrijding van de vrije ruimte moet u maar liefst 80% belasting betalen. Dit wordt de eindheffing genoemd.

Is de WKR verplicht?

Ja, de WKR is verplicht voor iedere werkgever.

Welke kosten zijn vrijgesteld van de WKR?

Bepaalde vergoedingen vallen buiten de WKR. Deze worden gerichte vrijstellingen genoemd. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: reiskosten tot €0,19, abonnementen voor het openbaar vervoer, maaltijden die worden aangeboden bij overwerken en de kosten voor (om)scholing.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van loonbelasting

Hoeveel budget is er nog in jullie vrije ruimte? Het einde van 2023 komt in zicht, wat onder andere …

De hoogte van de onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari 2024 € 0,23 per kilometer ongeacht de wijze van …

Wanneer jouw werknemer zwanger is, dan dien je voor deze medewerker een WAZO-uitkering bij het UWV aan te vragen.