Thuiswerkregeling grensarbeiders na 1 juli 2022

Nederland sloot met België en Duitsland vanwege de coronacrisis overeenkomsten om dubbele heffing van loonbelasting voor grensarbeiders te vermijden. Deze overeenkomsten eindigen per 1 juli 2022.

Tekst gaat verder onder de foto

Wat was de situatie?

De afspraken die Nederland maakte met België en Duitsland over grensarbeiders in loondienst, eindigen per 1 juli 2022. Deze afspraken waren gemaakt vanwege de coronapandemie en gingen over de loonbelasting voor werknemers die in Nederland wonen maar voor een Nederlandse organisatie in Duitsland of België werken. Door de afspraken konden thuiswerkdagen worden behandeld als dagen die gewerkt zijn in het land waar de grensarbeider onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Er kon dus worden uitgegaan van het land waar werknemers normaal gesproken zouden werken.

Aanpassing belastingverdrag nodig

Zonder coronamaatregelen met betrekking tot thuiswerken, is er geen rechtvaardiging meer om af te wijken van de afspraken in het belastingverdrag. Daarvoor is een verdragsaanpassing nodig. Op initiatief van Nederland wordt in overleg met de buurlanden bekeken of mede vanwege het toegenomen thuiswerken nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt voor grensarbeiders in de belastingverdragen. Nederland is met zowel België als Duitsland in gesprek over een mogelijke thuiswerkregeling in de belastingverdragen. Bij de besprekingen met de buurlanden wil Nederland verkennen of het wenselijk en mogelijk is om de belastingverdragen met de buurlanden zo aan te passen dat een bepaald aantal of percentage thuiswerkdagen geen invloed heeft op de verdeling van heffingsrechten over het inkomen van een grensarbeider.

Geen gevolgen voor de sociale zekerheid tot 1 januari 2023 (bericht 28 juni 2022)

Ondanks dat het coronabeleid per 1 juli 2022 vervalt, wordt het beleid feitelijk tot 1 januari 2023 voortgezet. Hier zijn vorige week (week van 13 tot 19 juni) afspraken over gemaakt op Europees niveau. Dit betekent dat grensarbeiders in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 kunnen thuiswerken zonder dat zij daardoor in een ander land sociaal verzekerd raken. Het is nog niet bekend wat na 31 december 2022 zal gelden. Zodra wij hier meer over weten, maken wij dit op onze website bekend.

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs op 0546-760 990 of per mail via info@persaldi.nl

Meer over:

Delen via: