Wetswijzigingen HR 2024

Het komende jaar zullen een aantal wijzigingen op het gebied van arbeidswetgeving plaatsvinden. Deze veranderingen zijn van invloed op werkgevers en werknemers. Voor organisaties is het van groot belang om op de hoogte te zijn van deze veranderingen en zich voor te bereiden op de implementatie van deze wetgeving. Hieronder worden een aantal belangrijke wetswijzigingen in HR voor 2024 besproken.

Tekst gaat verder onder de foto

Verhoging minimumloon

Vanaf 1 januari geldt voor iedere werknemer hetzelfde wettelijk minimumuurloon van €13,27 per uur. Er zijn dus geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer. In de plaats komt daarvoor een uniform minimumuurloon, waar iedere werknemer in Nederland recht op heeft.

→ Alles over het wettelijk minimumloon 2024

Verhoging hoogte onbelaste reiskostenvergoeding en verstrekken OV- kaart

De maximale fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding gaat van €0,21 per kilometer in 2023 naar €0,23 per kilometer per 1 januari 2024. Een werkgever kan dus vanaf 2024 een vergoeding tot maximaal €0,23 per kilometer toekennen voor zakelijke kilometers. Onder deze kilometers vallen ook woon-werkkilometers.

Onderzocht wordt hoe het voor werkgevers eenvoudiger wordt gemaakt om ov-kaarten aan werknemers te verstrekken. Momenteel gaat dit gepaard met aanzienlijke administratieve lasten en verplichtingen rond loonheffing. Het doel is om dit proces te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat er achteraf geen extra loonheffing meer nodig is, waardoor het verstrekken van ov-kaarten soepeler verloopt voor werkgevers en werknemers. Dit voorstel moet nog door de eerste kamer.

 

CO2-registratieverplichting

De CO2-registratieverplichting voor werkgevers die meer dan 100 werknemers in dienst hebben wordt opgeschort van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Vanaf dat moment zijn werkgevers die meer dan 100 werknemers in dienst hebben verplicht om gegevens aan te leveren over woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers. Het doel hiervan is om de CO2-uitstoot te reduceren.  

 

Overstap van STAP naar SLIM

Het STAP-budget verdwijnt in 2024. De regeling wordt sinds afgelopen zomer gerichter ingezet. Hierdoor blijft een deel van het budget over. Dit zorgt ervoor dat de SLIM-regeling tijdelijk wordt uitgebreid. Vanaf 1 januari 2024 wordt er een bedrag van 73,7 miljoen euro gebruikt om het budget voor de SLIM-subsidie te verhogen van 2024 tot en met 2027. Dit budget zal worden ingezet voor individuele scholing.

 

Pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Vanaf 2024 gaan werknemers vanaf 18 jaar pensioen opbouwen. Deze leeftijd lag eerder op 21 jaar, maar wordt nu dus verlaagd naar 18 jaar. Het is dus van belang om alle werknemers vanaf 18 jaar aan te melden bij het pensioenfonds.

 

Toezicht op Gelijke Kansen bij Werving en Selectie

Op 14 maart 2023 is het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat werkgevers verplicht worden om een werkwijze te hebben die erop is gericht om discriminatie te voorkomen bij de wervingen en selectie van nieuwe werknemers. Momenteel wordt deze wet dus nog niet van kracht, maar de verwachting is wel dat de Eerste Kamer hier in 2024 over zal stemmen.

Lees ook: Werving en selectie 2.0
Alles over HR: HR Advies | HR Strategie

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van HR

Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na zijn dienstverband bij een concurrent te werken of bijvoorbeeld als zelfstandige met …

Werkgevers die investeren in de ontwikkeling van nieuwe talenten op de arbeidsmarkt kunnen profiteren van financiële ondersteuning door middel …

Met de zomer in aantocht, staat het vakantieseizoen voor veel organisaties weer voor de deur. Het is een tijd …

Alles over HR