Stapsgewijze afschaffing LKV oudere werknemer

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt afgeschaft per 2026. In de praktijk blijkt dit LKV niet te helpen om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te stimuleren. Minister Van Gennip heeft nu laten weten hoe het LKV stapsgewijs wordt afgeschaft.

Tekst gaat verder onder de foto

Het LKV oudere werknemer biedt werkgevers een tegemoetkoming als zij oudere werknemers vanuit een uitkering in dienst nemen. De stapsgewijze afschaffing gaat als volgt:

  • Het LKV oudere werknemer voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen op of na 1 januari 2024 wordt verlaagd per 1 januari 2025 en afgeschaft per 1 januari 2026.
  • Voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024 blijft LKV bestaan.

Ter illustratie: een werkgever heeft voor een werknemer die op 1 maart 2024 in dienst treedt en voldoet aan de voorwaarden, voor de 10 resterende maanden in 2024 recht op het huidige bedrag van € 3,05 per uur. Voor de uren gemaakt in 2025 heeft de werkgever recht op het verlaagde bedrag van € 1,35 per uur. Vanaf 1 januari 2026 heeft de werkgever voor deze werknemer geen recht meer op LKV ouderen.

2024 2025 2026
Dienstbetrekkingen die beginnen voor 1 januari 2024 € 3,05 € 3,05 € 3,05
Dienstbetrekkingen die beginnen in 2024 € 3,05 € 1,35
Dienstbetrekkingen die beginnen in 2025 n.v.t. € 1,35
Dienstbetrekkingen die beginnen in 2026 n.v.t. n.v.t.

Leestip: Werven en selectie 2.0

Overgangsrecht

Voor de vormgeving van de stapsgewijze afschaffing van het LKV oudere werknemer wordt gekozen vanwege de samenhang tussen het LKV oudere werknemer en het LKV arbeidsgehandicapte werknemer . Werkgevers zouden zonder overgangsrecht te maken krijgen met de verlaging en afschaffing van het LKV oudere werknemer, terwijl zij ook recht hadden kunnen hebben op het LKV arbeidsgehandicapte werknemer.

Deze werkgevers kunnen niet alsnog in aanmerking komen voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer (€ 3,05 per uur tot ten hoogste € 6.000 per werknemer per kalenderjaar). Het is namelijk niet mogelijk om een doelgroepverklaring voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer aan te vragen als er drie maanden verstreken zijn sinds de aanvang van de dienstbetrekking. Dit vindt de minister een ongewenste situatie, vandaar de stapsgewijze afschaffing.

→ Meer weten over personeelsadvies en salarisadvies

Alles over HR:
HR Advies
HR Strategie

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van HR

Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na zijn dienstverband bij een concurrent te werken of bijvoorbeeld als zelfstandige met …

Werkgevers die investeren in de ontwikkeling van nieuwe talenten op de arbeidsmarkt kunnen profiteren van financiële ondersteuning door middel …

Met de zomer in aantocht, staat het vakantieseizoen voor veel organisaties weer voor de deur. Het is een tijd …

Alles over HR