HR: Jouw partner voor effectief personeelsbeheer

Met personeel in dienst weet je dat de mensen in het bedrijf het verschil maken. Tegelijkertijd is het voor veel bedrijven de grootste kostenpost. Zaken rondom personeel dienen goed geregeld te zijn en wij van Persaldi zijn graag jouw partner in het verzorgen van de zaken rondom HR.

Waarom HR advies van Persaldi?

Salarisadministratie en personeels- en salarisadvies zijn onlosmakelijk verbonden met HR en andersom. Met onze managementrapportages kunnen wij jou als werkgever optimaal informeren en adviseren op het gebied van personeel. Het is kostbaar om een HR medewerker in dienst te nemen. Hoewel kleine en middelgrote bedrijven met dezelfde vraagstukken te maken krijgen als grote bedrijven, hebben deze vaak geen eigen HR afdeling. Om in deze tijd personeel te werven, te binden, te boeien en te behouden is de nodige kennis en ervaring vereist. Een opvallende wervingsadvertentie is slechts het begin.

Leestip: Werven en selectie 2.0

Wij kunnen jouw onderneming onder andere ondersteunen bij de volgende zaken:

Vacatureteksten

Je kunt ons inschakelen voor het opstellen van vacatureteksten. Als werkgever is het belangrijk om te weten aan welke eisen nieuwe medewerkers moeten voldoen en wat het bedrijf hen te bieden heeft. Er zijn veel verschillende vragen die je je moet afvragen voordat je een goede vacaturetekst kan schrijven, zoals:

Vacatureteksten - HR | Persaldi

Sollicitatiegesprekken

Wanneer je met een vacaturetekst voldoende animo hebt gekregen, bepaal je wie je uitnodigt voor een sollicitatiegesprek. Het houden van sollicitatiegesprekken is niet voor ieder bedrijf dagelijkse kost. Het kan lastig zijn om de juiste sollicitanten te kiezen, maar ook om goede vragen op te stellen voor tijdens het sollicitatiegesprek. Hier kunnen wij je bij helpen. Samen met jou analyseren we de sollicitanten en bereiden we de sollicitatiegesprekken voor. Indien gewenst, sluiten wij ook aan bij de gesprekken.

Assessment

De eerste sollicitatiegesprekken hebben plaatsgevonden en je hebt nog twee potentiële kandidaten over voor de baan. Maar wie gaat er uiteindelijk starten binnen jouw bedrijf? Hiervoor kan een assessment de uitkomst bieden. Een assessment is voor de werkgever een goede indicator om te bepalen of iemand de juiste persoon is voor de baan. Hierbij worden de kwaliteiten en de competenties van de sollicitant in kaart gebracht en wordt er vastgesteld of deze aansluiten bij de functie. Op deze manier ontstaat er een goed beeld van de fit tussen de sollicitant en het bedrijf en heb je meer zekerheid dat je de juiste persoon binnenhaalt.  

Assessment - HR | Persaldi

Preboarden

Nadat de werknemer is aangenomen, ontvangt deze een link waarmee hij of zij zelf de de NAW- gegevens en het BSN- en bankrekeningnummer kan ingeven en een kopie van de ID-kaart en een model opgaaf voor de loonheffingen kan uploaden. Dit proces noemen wij preboarden.

Onboarden - HR | Persaldi

Onboarden

35% van de werknemers die is gestart bij een bedrijf, stopt binnen een half jaar. Waarom? Op de eerste werkdag stond de computer nog niet klaar, wist niemand op de afdeling van de komst van de nieuwe collega en heeft de werknemer geen ‘warm’ ontvangst ervaren. Hier hebben wij een oplossing voor: onboarden.

Wij leggen op dit moment de laatste hand aan onze tool voor onboarden. Nadat de werknemer is aangenomen, heeft deze vaak nog een maand opzegtermijn. In de tussentijd blijft het vaak stil. Met onze nieuwe software ontvangt de werknemer een week voor zijn eerste werkdag een mail met onboarding informatie. Hierin staat wie de buddy of begeleider is, waar de werknemer zijn auto of fiets kan parkeren, wat de arbeidsvoorwaarden zijn en eventueel een leuke video over het bedrijf. Zo wordt de werknemer warm onthaalt, wat positief bijdraagt aan een langdurige dienstbetrekking.

Meer weten over wat wij voor jouw bedrijf op gebied van HR kunnen betekenen?

Neem dan contact op met onze adviseur Mandy. Bel op 0546-760993 of mail naar mandy.stege@persaldi.nl voor een vrijblijvende afspraak.

Actualiteiten op het gebied van HR

De PVV, VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over een hoofdlijnenakkoord. Wij vinden het interessant wat hierin …

De kosten van overwerk in de WW-premie gaan per 1 januari 2025 omlaag bij grote vaste contracten. De ministerraad …

Het minimumuurloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 13,68 per uur. Dat is een stijging van 3,09% ten …

Veelgestelde vragen over HR

Algemeen

HR is de afkorting van Human Resources, ook wel personeelszaken of P&O genoemd.

Het doel van HR is om te zorgen voor een optimale beheersing en ontwikkeling van het menselijk kapitaal binnen de organisatie. Dit wordt gedaan door de juiste mensen aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen en hen te helpen om hun potentieel te realiseren. Door dit te doen, kan HR een positieve bijdrage leveren aan de prestaties van de organisatie en haar doelstellingen.

Een HR medewerker is verantwoordelijk voor de levenscyclus van werknemers, oftewel: het werven, aannemen, onboarden, trainen en ontslaan. Ook beheren zij de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Er zijn verschillende taken die een HR medewerker uitvoert. Hierbij kun je denken aan:

 1. Het schrijven van vacatureteksten.
 2. Het opstellen, vernieuwen en/of beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
 3. Het maken van rapportages van het personeelsbestand.
 4. Het up-to-date houden van HR systemen.
 5. Het bijhouden van de personeelsplanning.
 6. Het bijhouden van sollicitatieprocedures.

1. Compliance
HR advies kan bedrijven helpen om te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en werkgelegenheid. Een HR adviseur kan bijvoorbeeld advies geven over het opstellen van een arbeidsovereenkomst of over personeelsgerelateerde belastingen. Met goed HR advies kunnen boetes en juridische problemen worden voorkomen.

2. Talentmanagement
HR advies helpt bedrijven bij het werven, selecteren, ontwikkelen en behouden van getalenteerde werknemers. Dit verbetert de kwaliteit en de prestaties van werknemers en draagt bij aan het succes van het bedrijf.

3. Bedrijfscultuur en betrokkenheid
HR advies helpt bedrijven bij het opbouwen van een positieve bedrijfscultuur en vergroot de betrokkenheid van werknemers. Dit verhoogt op zijn beurt de productiviteit en de tevredenheid van werknemers en verbetert de relatie tussen werknemers en het management.

4. Kostenbesparing
HR advies helpt bedrijven kosten te besparen door middel van efficiënte personeelsplanning, budgettering en optimalisatie van de inzet van personeel.

5. Risicobeheersing
HR advies helpt bij het beheersen van risico’s, zoals arbeidsconflicten, ziekteverzuim en personeelsverloop. Dit helpt de bedrijfscontinuïteit en stabiliteit te waarborgen.

Wij van Persaldi beschikken over de nodige kennis en ervaring om jou als ondernemer te ontzorgen. Wij helpen ondernemingen bij:

 1. Het opstellen van een personeelshandboek.
 2. Het actualiseren van het huidige personeelshandboek.
 3. Werving en selectie van medewerkers.
 4. Het binden, boeien en behouden van medewerkers.
 5. De personeelsplanning.
 6. De wet- en regelgeving.
 7. HR advies.
 8. Interim HR adviseur.

Assessment

Een assessment is een systematische beoordeling van iemands kwaliteiten, capaciteiten, vaardigheden, gedrag en persoonlijkheid. Het doel van een assessment is om inzicht te krijgen in de competenties en ontwikkelingsmogelijkheden van een individu. Dit kan worden gebruikt om de beste kandidaat voor een functie te kiezen of om iemand te helpen zijn sterke punten te ontwikkelen en zijn zwakke punten te verbeteren.

Preboarden

Preboarden is het proces waarbij een nieuwe werknemer vóór zijn eerste werkdag bij een bedrijf wordt geïntroduceerd. Dit is een belangrijk onderdeel van het onboardingproces en is bedoeld om een nieuwe werknemer snel vertrouwd te maken met de organisatie.

Er bestaan verschillende preboarding activiteiten, zoals het verstrekken van informatie over het bedrijf, de werkcultuur en de verwachtingen van de nieuwe werknemer. Dit kan met behulp van een e-mail, een video, een welkomstpakket of via een persoonlijke welkomstbrief van de leidinggevende. Daarnaast kan preboarden ook bestaan uit het geven van een rondleiding door het bedrijf of een kennismaking met collega’s.

Onboarden

Onboarding is het proces waarbij een nieuwe werknemer wordt geïntroduceerd in de organisatie en de werkomgeving. Het is een belangrijk onderdeel van het HR proces en heeft als doel om nieuwe werknemers te helpen zich snel thuis te laten voelen in de organisatie en in hun nieuwe functie.

Het onboardingproces bestaat uit verschillende stappen. Denk hierbij aan het introduceren van de nieuwe werknemer aan het team, het toelichten van de taken en de verantwoordelijkheden, het aanleren van de werkprocessen, het toewijzen van een mentor en het bespreken van de bedrijfscultuur en -waarden. De lengte van het onboardingproces varieert van enkele dagen tot enkele maanden. Dit is afhankelijk van de functie en de organisatie.