Subsidie praktijkleren

Bied je een praktijk- of werkleerplaats aan voor leerlingen of studenten? Je kunt hierin financieel ondersteund worden met maximaal € 2.700 per deelnemer.

Tekst gaat verder onder de foto

Wat is de subsidie praktijkleren?

Praktijkleren is een subsidieregeling die in het leven is geroepen om leerlingen, studenten, deelnemers en werknemers beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Hierdoor beschikken werkgevers over beter opgeleid personeel. Praktijkleren keert een subsidiebedrag uit per praktijkleerplaats.

Extra subsidie voor specifieke sectoren

Leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen met ingang van het studiejaar 2019/2020 tot en met het studiejaar 2021/2022, een extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van BBL-leerplekken. Hiervoor wordt € 10,6 miljoen per studiejaar extra geïnvesteerd in de subsidieregeling praktijkleren. Ook voor de tekortsectoren techniek en gezondheidszorg is een extra budget beschikbaar. De hoogte hiervan is nog niet bekend.

In aanmerking komende onderwijs categorieën

Praktijkleren subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven die leerwerkplaatsen aanbieden binnen verschillende onderwijs categorieën. Per categorie gelden er andere voorwaarden. Deze categorieën zijn:

  • VSO, PRO en (entree in het) VMBO
  • MBO (BBL leerlingen)
  • HBO
  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

En Voorwaarden

  • Er wordt gewerkt op basis van een geldige (praktijkleer) overeenkomst;
  • De beroepsopleiding is diplomagericht en is opgenomen in het Crebo of CROHO bij DUO;
  • De subsidie is geldig over de periode waarin de begeleiding wordt verzorgd. Hierdoor kan ieder moment van het studiejaar gestart worden met een praktijkleertraject bij een werkgever.

De volledig uitgewerkte vereisten zijn te vinden op https://bit.ly/3r0n9Wr

Deadline aanvraag

Een complete praktijkleren aanvraag indienen voor het studiejaar 2021/2022 is mogelijk van 2 juni 2022 tot en met 16 september 2022, 17:00 uur.

Regeling verlengd tot 2023

Er was sprake dat de subsidie praktijkleren in 2021 zou worden afgeschaft, is deze verlengd tot 2023.

Tip Persaldi

Kijk ook eens in de cao of bedrijfstakeigen regelingen of er, naast de subsidie praktijkleren, subsidies of voordelen zijn met betrekking tot leerlingen binnen de organisatie.

 

Vragen?

Bel of mail Rik Dekkers, Denise Eman of Cindy Ekkel op 0546 – 760 990 of stuur een mail naar info@persaldi.nl.

Meer over:

Delen via: