Start aanvraagperiode subsidie praktijkleren

Werkgevers die investeren in de ontwikkeling van nieuwe talenten op de arbeidsmarkt kunnen profiteren van financiële ondersteuning door middel van de subsidie praktijkleren. Deze regeling, vanuit de Nederlandse overheid, biedt werkgevers een vergoeding voor de kosten die zij maken bij de begeleiding van leerlingen en studenten tijdens hun praktijk- of werkleerplaats. Het doel van de subsidie praktijkleren is om werkgevers te stimuleren leerwerkplaatsen aan te bieden.

Tekst gaat verder onder de foto

Wat is de subsidie Praktijkleren

Werkgevers die praktijk- of leerwerkplekken aanbieden kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen via de subsidieregeling praktijkleren. Indien een werkgever voldoet aan de gestelde voorwaarden, die per onderwijscategorie variëren, kan hij per gerealiseerde praktijk- of leerwerkplek een subsidie van maximaal €2.700 ontvangen. Indien er voor een bepaalde onderwijscategorie meer aanvragen zijn dan het beschikbare budget, wordt dit budget gelijkmatig verdeeld. Leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen daarnaast een extra subsidiebedrag aanvragen voor het aanbieden van een bbl-leerplek aan een mbo-student, naast de reguliere subsidie.

Nieuwe voorwaarden

Dit jaar zijn er enkele belangrijke veranderingen doorgevoerd. Eind 2023 is de subsidieregeling verlengd tot en met studiejaar 2027/2028 en vanaf studiejaar 2023/2024 is het een vereiste dat de leerling of student ingeschreven staat in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Nieuw aanvraagportaal

Het aanvraagproces loopt via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om een aanvraag te kunnen indienen, is eHerkenning niveau 3 met machtiging voor RVO-diensten nodig. Vanwege het nieuwe aanvraagportaal dat dit jaar wordt gebruikt, raadt de RVO aan om tijdig te starten met de voorbereidingen.

Wij bieden aan om de subsidieaanvraag voor u aan te vragen. Wij beschikken hierin over de benodigde eHerkenning om het proces soepel en efficiënt te laten verlopen. Daarnaast hebben wij de expertise en ervaring om ervoor te zorgen dat uw aanvraag correct en op tijd wordt ingediend, zodat u zich kunt concentreren op de dagelijkse gang van zaken in uw bedrijf.

 

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van HR

Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na zijn dienstverband bij een concurrent te werken of bijvoorbeeld als zelfstandige met …

Met de zomer in aantocht, staat het vakantieseizoen voor veel organisaties weer voor de deur. Het is een tijd …

Boek je nog elke maand het loonjournaal handmatig over naar je boekhoudpakket? Zonde van je tijd! Dit is tegenwoordig …

Alles over HR