STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Werknemers en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Deze subsidie kan worden  gebruikt voor een training, cursus of opleiding. De subsidie heet STAP, wat staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie.

Tekst gaat verder onder de foto

Het is de werknemer die het STAP-budget aanvraagt. Maar vergoed je als werkgever normaliter (een deel van) de studiekosten van je werknemers, dan kan het zijn dat je door het STAP-budget minder vergoeding hoeft te betalen. De opleider moet dan wel in het CEDEO reglement staan.

De eerste aanvraagperiode loopt van 1 maart tot en met 30 april 2022.

Let op!

Voor het optimaal gebruik van het STAP-budget is een goede timing belangrijk. De cursus waarvoor je budget vraag mag namelijk niet eerder beginnen dan over 4 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de aanvraag.

Valt een cursus (of vallen de cursussen) niet binnen deze termijn, dan moet je het budget in een latere aanvraagperiode aanvragen. Iedere periode heeft een beperkt budget beschikbaar. Is het budget in een bepaalde aanvraagperiode op, dan kan je in de volgende aanvraagperiode een nieuwe aanvraagpoging doen, mits je aan de voorwaarden voldoet.

Meer over:

Delen via: