Salarissen december 2021, indexering en salarissen januari 2022

Het einde van 2021 komt weer in zicht. Daarom willen wij tijdig een aantal gegevens opvragen en je informeren over de Werkkostenregeling (WKR).

Tekst gaat verder onder de foto

Mededeling of beschikking werkhervattingskas (WHK):

Ondertussen heb je van belastingdienst de mededeling of beschikking van de werkhervattingskas ontvangen, deze hebben wij nodig voor de salarisverwerking van 2022.

Zou je deze brief daarom willen inscannen en naar ons toesturen als je dit nog niet hebt gedaan?

Wijzigingen auto van de zaak?

Hebben jullie dit jaar een wijziging gehad van een (bestel)auto maar hebben jullie dit per abuis nog niet doorgegeven? Denk hierbij aan:

  • Werknemer heeft een andere/nieuwe (bestel)auto gekregen;
  • Werknemers hebben onderling van auto gewisseld;
  • Er is een bestelauto bijgekomen;
  • Er is sprake van een doorlopend afwisselend gebruik van een bestelauto.

Geen probleem, wij kunnen dit in de salarisverwerking van december nog met terugwerkende kracht verwerken.

Mutaties december 2021

Wij verzoek om mutaties voor de maand december voor of op 20 december aan te leveren voor een tijdige verwerking hiervan.

Correcties 2021

Heb je, nadat de loonrun december 2021 is verwerkt, nog wijzigingen die in het jaar 2021 verwerkt moeten worden? Lever deze dan zo spoedig mogelijk aan, maar uiterlijk vrijdag 7 januari 2022 aan.

Wijzigingen na 7 januari 2022 brengen extra werkzaamheden met zich mee.

Indexering tarieven 2022

Wij blijven vasthouden aan transparante tarieven en factureren alleen wat wij vooraf met jou zijn overeengekomen. Je betaalt niet voor telefoontjes en korte en bondige mailtjes.

Voor het jaar 2022 krijgen wij helaas ook te maken met een stijging van kosten. Wij passen met ingang van 1 januari 2022 een  indexering van de tarieven toe van tussen de 3,5% en 4%.

Salaris januari 2022

De maand januari is voor ons de drukste maand van het jaar. Wij verzoeken ook voor januari 2022 om mutaties tijdig aan te leveren.

Eigen pensioenregeling:

Val je niet onder een verplicht bedrijfstakpensioenfonds maar heb je voor jouw werknemers een eigen pensioenregeling afgesloten? Stuur ons dan het pensioen polis blad voor 2022.

Wij kunnen een eigen pensioenregeling ook in Loket.nl inrichten.  Dit verkleint de kans op onjuistheden en de pensioenpremie automatisch wordt berekend.

Ook ontvangen wij graag de nieuwe franchise en het nieuwe jaarmaximum voor 2022.

Werkkostenregeling:

Dit jaar heb je 3% vrije ruimte in de Werkkostenregeling tot een fiscaalloon van € 400.000 Over het meerdere is de vrije ruimte 1,18%.

Indien je de werknemers dit jaar nog wat extra wilt geven of het kerstpakket of de kerstborrel wat groter/duurder uit wilt laten vallen dan heb je hier dit jaar mogelijk nog extra vrijgestelde ruimte voor.

Zou je de werknemer eventueel nog een bonus willen uitkeren? Dan zou deze bonus geheel of gedeeltelijk in de WKR kunnen vallen.  Hierbij is het belangrijk dat je de bonus aanwijst als eindheffingsloon en de uitbetaling plaats vindt in 2021 (als de uitbetaling plaats vindt in 2022 wordt deze gerekend onder de WKR van 2022).

Let op: Je mag in 2021 geen NOW steun hebben ontvangen, dan mag je geen bonus uitkeren.

Meer over:

Delen via: