RI&E opstellen ook voor de DGA?

Veel bedrijven hebben onlangs een brief ontvangen met een verplichting tot het opstellen van een RI&E. Het is echter niet duidelijk of de verplichting tot het opstellen van een RI&E ook geldt voor de DGA die de enige werknemer is van de BV. De Arbowet is van toepassing op werkgevers. De eerste vraag die dus moet worden beantwoord is of deze DGA nu onder de definitie valt van een werkgever – en daarmee onder de werking van de Arbowet. In de Arbowet kan er in twee situaties worden gesproken van een werkgever. Welke situaties zijn dat?

  • Mensen verrichten op basis van een arbeidsrechtelijke aanstelling werk in de onderneming;
  • Er is een ander ter beschikking gesteld aan de werkgever voor het verrichten van arbeid. Denk aan een ingehuurde arbeidskracht.

In beide situaties geldt dat er een verplichting is om een RI&E op te maken. Stel nu dat de DGA een vrouw heeft, die meewerkt in de BV. Zij valt in dat geval – ondanks dat ze mogelijk niet sociaal verzekerd is – toch onder de verplichtingen van de Arbowet. Ze werkt namelijk onder zijn gezag. De DGA geldt hier als werkgever voor de Arbowet op grond van deze verdere uitbreiding van het werkgeverschap. Voor de vrouw van deze DGA geldt een RI&E-verplichting. In dit kader is het dus altijd belangrijk om scherp te kijken naar de situatie: wordt er gewerkt als zelfstandige of onder gezag?

Tekst gaat verder onder de foto

Werken als zelfstandige of onder gezag?

  • Zelfstandige: de DGA die als enige in de bv werkt, wordt gezien als een zelfstandige en hoeft dus geen RI&E te maken. Zodra de DGA met één of meerdere werknemers werkt, wordt de DGA voor de Arbowet gezien als werkgever. In die situatie moet er voor de werknemers een RI&E worden opgemaakt.
  • Werken onder gezag: de wet breidt het werkgeverschap uit in het geval er niet voldaan wordt aan de twee bovengenoemde situaties, maar er wel ‘onder gezag van’ de DGA wordt gewerkt.

Kortom, werkt er in de bv naast de (enige) DGA nog een andere persoon (of wordt deze persoon verloond), al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst? Dan geldt de RI&E-verplichting op grond van de Arbowet.

Boete

Indien de RI&E ontbreekt dan mag de Inspectie SZW een boete opleggen. Dat mogen zij direct doen zonder waarschuwing. De boete bedraagt maximaal € 4.500.

Zonder RI&E is er waarschijnlijk ook geen plan van aanpak, en als dat ontbreekt kost dat de werkgever maximaal € 3.000. Verder kan er nog een boete van maximaal € 3.000 worden opgelegd als het basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts ontbreekt. Is dit er wel maar is daarin niet opgenomen hoe de advisering bij de begeleiding van zieke werknemers is geregeld, dan kost dat € 750. Een werkgever die helemaal niets heeft geregeld, is dus al snel € 10.000 kwijt.

Tip Persaldi

Een RI&E is een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Ieder bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor werknemers. Hierboven zie je de boetes, het is dus raadzaam een RI&E te hebben.

Jouw Arbodienst kan deze RI&E opstellen. Wij werken ook samen met partners die deze RI&E voor je op kunnen stellen.

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs op 0546-760 990 of per mail via info@persaldi.nl

Meer over:

Delen via: