Prinsjesdag en wijzigingen per 2023

In aanloop naar Prinsjesdag en het Belastingplan 2023 kijkt Persaldi wat er op de planning staat. Het kabinet heeft al veel plannen en maatregelen bekend gemaakt. Zo krijgen we alvast een goed overzicht ten aanzien van de nieuwe wet- en regelgeving voor 2023.

Zo gaat het minimumloon per 1 januari 2023 met 10 procent omhoog. Ook de arbeidskorting stijgt. De inkomstenbelasting in de eerste schijf wordt verlaagd. Dit zijn een aantal maatregelen uit het pakket die op Prinsjesdag officieel bekend worden gemaakt.

Tekst gaat verder onder de foto

Belastingplan 2023

Een aantal relevante maatregelen uit het Belastingplan:

  • Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog. Het gaat om een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding van 1 à 1,5 cent per 2023
  • Stijging minimumloon
  • 30%-regeling wordt beperkt tot Balkenendenorm
  • Afbouw algemene heffingskorting (AHK) met het verzamelinkomen

Loondoorbetaling zieke AOW-werknemer naar zes weken

Voor werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd die ziek worden vanaf 1 juli 2023 gaat een termijn van zes in plaats van dertien weken gelden voor het recht op ziekengeld, loondoorbetaling bij ziekte en het opzegverbod bij ziekte.

CO2-uitstoot werknemers registreren

Grote werkgevers rapporteren vanaf 1 januari 2023 verplicht en jaarlijks, uiterlijk op 30 juni, over de werkgerelateerde personenmobiliteit in het voorafgaande kalenderjaar. Daarbij gaat het om woon-werkverkeer en alle zakelijke ritten waarvoor de werknemer een financiële vergoeding ontvangt of waarvoor aan de werknemer een vervoermiddel ter beschikking is gesteld.

Bijtelling elektrische auto

Het bijtellingspercentage voor privégebruik van een zakelijke emissievrije personenauto (EV) wordt afgebouwd, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. In 2023 blijft de korting net zoals in 2022 6%. De bijtelling blijft 16% (normaal tarief is 22%).

De catalogusprijs waarover de korting op het bijtellingspercentage voor EV’s geldt, wordt verlaagd. In 2022 is dit € 35.000 en vanaf 2023 € 30.000.

Meer over:

Delen via: