Hoogte minimumuurloon per 1 juli 2024 bekend

Het minimumuurloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 13,68 per uur. Dat is een stijging van 3,09% ten opzichte van het uurbedrag dat gold per 1 januari 2024 (€ 13,27 per uur). De extra verhoging die eerder al door de Tweede Kamer was aangenomen gaat definitief niet door nu de Eerste Kamer tegenstemde.

Per 1 januari 2024 heeft de invoering van de Wet invoering minimumuurloon de systematiek van het minimumloon gewijzigd. Het is per 2024 verplicht om werknemers minimaal het wettelijke minimumloon per uur te betalen. Er zijn geen wettelijke minimumbedragen per dag, week en maand meer. Er is alleen nog een minimumbedrag per uur, dat in de tweede helft van 2024 € 13,68 bedraagt.

Tekst gaat verder onder de foto

Hoogte uitkeringen hangt af van referentiemaandloon

Het referentiemaandloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 2.133,60 per maand, een stijging van 3,10%. Dit referentieloon is sinds de Wet invoering minimumloon niet meer de basis voor het minimum dat een werknemer moet verdienen. Het wordt nog wel gebruikt voor het vaststellen van de hoogte en indexatie van allerlei uitkeringen. Bij een 40-urige week wordt het minimumloon in 2024: 262 x 8 x € 13,68 = € 28.673,28. Per maand komt dit neer op € 2.389,44.

 

Eerste Kamer verwerpt extra verhoging

Op dinsdag 16 april stemde de Eerste Kamer tegen de extra verhoging van 1,2% van het wettelijk minimumloon, waar de Tweede Kamer eerder nog wel mee instemde. Dat het wetsvoorstel het niet ging halen in de Eerste Kamer was al eerder duidelijk geworden, nadat de BBB had laten weten tegen te gaan stemmen.

→ Lees meer over vakantiewerk in jouw organisatie

Lagere bedragen voor jongeren en BBL’ers

Werknemers onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Ook hierbij is het minimumuurloon sinds 1 januari 2024 het uitgangspunt. Daarbij gelden er voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lagere minimumbedragen.

 

Leeftijd Percentage Per uur
21 jaar en ouder 100% € 13,68
20 jaar 80% € 10,94
20 jaar BBL 61,50% € 8,41
19 jaar 60% € 8,21
19 jaar BBL 52,50% € 7,18
18 jaar 50% € 6,84
18 jaar BBL 45,50% € 6,22
17 jaar 39,50% € 5,40
16 jaar 34,50% € 4,72
15 jaar 30% € 4,10

 

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van HR

De PVV, VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over een hoofdlijnenakkoord. Wij vinden het interessant wat hierin …

De kosten van overwerk in de WW-premie gaan per 1 januari 2025 omlaag bij grote vaste contracten. De ministerraad …

Recente bevindingen onthullen een zorgwekkende realiteit: een aanzienlijk aantal werkenden in Nederland vertoont risicovol drinkgedrag, wat leidt tot ernstige …

Alles over HR