Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer; het belang van preventie en beleid

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zoals pesten, intimidatie en discriminatie, vormen een ernstige bedreiging voor de veiligheid, het welzijn en de productiviteit van werknemers. Het is een probleem dat in iedere sector en bij iedere organisatie kan voorkomen en dat een negatieve invloed heeft op de werknemer, het team en de organisatie als geheel. Om deze redenen is het van cruciaal belang dat werkgevers actief stappen ondernemen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, herkennen en aan te pakken.

Tekst gaat verder onder de foto

Het belang van preventie en beleid
De meest effectieve manier om grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer aan te pakken, is door middel van preventie en beleid op dit onderwerp. Werkgevers dienen ervoor te zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van wat grensoverschrijdend gedrag inhoudt, welke vormen het kan aannemen en welke gevolgen grensoverschrijdend gedrag met zich mee kunnen brengen, zoals een hoger verzuim en verminderde productiviteit (volgens FNV). Dit kan worden bereikt door de inzet van verschillende communicatiekanalen, zoals interne memo’s, bedrijfsintranet of regelmatige gespreksvoering. Door werknemers regelmatig te informeren over de gedragsnormen en verwachtingen binnen de organisatie, kunnen zij zich bewust worden van grensoverschrijdend gedragen en de impact hiervan op de werkomgeving. Dit verhoogt niet alleen het bewustzijn van werknemers, maar moedigt ook een cultuur van openheid en respect aan. Werknemers zullen zich dan meer gesteund voelen om eventuele incidenten te melden, omdat zij weten dat grensoverschrijdend gedrag minder waarschijnlijk wordt getolereerd. Een belangrijk onderdeel van dit beleid is de aanstelling van een externe of interne vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon fungeert als aanspreekpunt voor werknemers die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon biedt veiligheid voor werknemers om hun zorgen te uiten en kan ook ondersteunen in het zoeken naar oplossingen.

 

De rol van leiderschap en cultuur
Leiderschap speelt een belangrijke rol bij een creëren van een werkomgeving waarin grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt. Managers en werkgevers moeten het goede voorbeeld geven door respect, empathie en integriteit te tonen in hun eigen gedrag. Ook dienen zij actief te sturen op gedrag van werknemers en moeten zij werknemers aanspreken en interventies starten wanneer zij grensoverschrijdend gedrag waarnemen.

 

De rol van HR in het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag
HR speelt een centrale rol bij het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dit omvat een aantal verschillende zaken. Denk hierbij aan het ontwikkelen en implementeren van preventieve maatregelen, het bieden van ondersteuning aan werknemers, het onderzoeken van meldingen en het opstellen en handhaven van het beleid omtrent grensoverschrijdend gedrag van een organisatie. Een voorbeeld van een manier om dit op te nemen in het beleid is om een paragraaf over grensoverschrijdend gedrag op te nemen in het personeelshandboek of om dit op te nemen in de gedragsregels binnen de organisatie. Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is een ernstig probleem dat niet genegeerd mag worden. Door als werkgever actief stappen te ondernemen op dit onderwerp kunnen organisatie een cultuur van respect en gelijkheid bevorderen waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. Indien u als werkgever actief actie wilt ondernemen op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, staan onze HR-adviseurs klaar om u te ondersteunen bij de beoordeling en/of opstelling van beleid op dit gebied. Of het nu gaat om het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen of het herzien van bestaand beleid, onze ervaren adviseurs kunnen u helpen bij elke stap van het proces. Neem gerust contact op met onze HR-adviseurs voor deskundig advies

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van HR

De PVV, VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over een hoofdlijnenakkoord. Wij vinden het interessant wat hierin …

De kosten van overwerk in de WW-premie gaan per 1 januari 2025 omlaag bij grote vaste contracten. De ministerraad …

Het minimumuurloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 13,68 per uur. Dat is een stijging van 3,09% ten …

Alles over HR