Corona update voor HR

Terug naar kantoor of liever thuis werken? Sinds de periode waarin werkgevers te maken hebben gekregen met Covid19 zijn er diverse maatregelen getroffen. Het advies tot en met 19 september 2021 is nog steeds, werkt zoveel mogelijk thuis. Al is de ervaring dat ook veel werknemers weer terugkeren naar de werkplek. Al dan niet ingegeven door werkgevers of door de werknemer zelf.

Tekst gaat verder onder de foto

Nu onder andere een groot deel van Nederland gevaccineerd is komt er een periode dat er geen overheidsadviezen meer zijn om thuis te werken. En het thuiswerken is niet meer weg te denken, volgens experts zal het een onderdeel van onze samenleving blijven.

Werkgevers en HR zullen nu alvast moeten nadenken over:

Terugkeerbeleid

 • Hoeveel werknemers laten wij in eerste instantie weer toe? Voer bijvoorbeeld een maximum in en ervaar hoe dit verloopt;
 • Wel of geen handen schudden;
 • Desinfectiestations;
 • Beleid voor liftbezetting;
 • Schoonmaak procedures van de werkplekken;
 • En zo zijn er binnen uw organisatie vast nog meer aandachtspunten.

Vaccineren

 • Je mag een werknemer niet verplichten om zich te laten vaccineren;
 • Wat wel mag: Een werkgever mag vaccineren faciliteren.

Verlofopname – inhalen vakantie

Werknemers hebben lang niet op vakantie gekund naar bepaalde landen in verband met kleurcodes of door het beleid indien je aankomt of terugkeert. Dat heeft veel Nederlands doen besluiten om in 2020 en 2021 in eigen land of in omliggen de landen op vakantie gegaan.

Verwacht wordt dat veel werknemers, als het meer mogelijk is, op vakantie gaan. Indien dan ineens meerdere werknemers verlof aanvragen dan is het wel handig hier beleid op te maken. Sturen op verlofopname door werkgevers is beperkt. Indien een werknemer vakantie aanvraagt mag een werkgever dat alleen weigeren bij zwaarwichtige bedrijfsbelangen.

Blijvend thuiswerken

 • Stel jezelf de vraag als werkgever: Zal het blijven binnen onze organisatie?
 • Mag een werknemer volledig thuiswerken (remote) of deels thuis en deels op kantoor (hybride)

De Verwachting is dat thuiswerken blijvend is. De volgende voor- en nadelen worden gesignaleerd door werkgevers:

Voordelen

 • Werknemers voelen zich gewaardeerd vanwege vertrouwen;
 • Gedreven en loyale werknemers;
 • Kostenbesparend en milieubewust (niet meer reizen).

Nadelen

 • Controle durven loslaten;
 • Opnieuw inrichten organisatie, denk aan leegstand en invulling werkplekken.

Recht thuiswerken afdwingen

Een werknemer kan geen recht afdwingen om thuis te werken. De werknemer kan momenteel alleen via de Wet Flexibel Werken een verzoek indienen om thuis te mogen werken. Er ligt een wetsvoorstel die thuiswerken mogelijk zou moeten maken.

Arbeidsomstandigheden wet

Indien een werknemer thuis werkt heeft de werkgever ook zorgplicht voor een goed ingerichte werkplek.

Kotenvergoedingen

Denk er ook vast over na hoe je om wilt gaan met vergoedingen of verstrekkingen voor een goede werkplek. Voorbeelden zijn:

 • Inrichten van de thuiswerkplek;
 • Wel of geen Thuiswerkvergoeding;
 • Wat te doen met de vaste reiskostenvergoeding.

OR of PVT

Het is raadzaam om binnen je organisatie de OR of PVT hierin te raadplegen en hen mee te nemen in alle bovengenoemde processen.

Advies en aanbevelingen Persaldi

 • Stel een beleid (thuiswerkregeling) op.
 • Sluit een thuiswerkovereenkomst op met de individuele werknemer.
  • Hierin zet je onder andere:
   • Wie draagt de kosten;
   • Wat zijn de voorwaarden;

Wij kunnen jullie hierbij behulpzaam zijn. Bel voor meer vragen met Rik Dekkers 06-83539511 of stuur een mail op rik.dekkers@persaldi.nl.

Meer over:

Delen via: