Cijfers WW en WIA over 2022 en 2023

Met de Januarinota schetst UWV actuele inzichten voor 2022 en 2023 in de verwachte ontwikkeling van de door UWV uitgevoerde wetten en fondsen. Met de prognoses voorziet UWV het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën van cijfers voor o.a. de komende voorjaarsbesluitvorming.

Tekst gaat verder onder de foto

Werkloosheid

Het aantal WW-uitkeringen nam in 2022 met 43.000 af tot 149.000, een fors hogere afname dan geraamd in de Juninota. Voor 2023 wordt weer een lichte toename van het aantal WW-uitkeringen verwacht tot 176.000, al is ook dat lager dan geraamd in de Juninota. De WW-lasten stijgen daardoor met 333 miljoen euro naar bijna 2,9 miljard euro.

Arbeidsongeschiktheid

Het totaal aantal uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheidswetten stijgt zowel in 2022 als in 2023. Dit is vooral het resultaat van een stijging bij de WIA die hoger is dan de daling bij de WAO. Het vaker verstrekken van WIA-voorschotten vanwege een te late sociaal-medische beoordeling heeft in 2022 een verhogend effect op de in- en uitstroomcijfers. Sinds 1 oktober 2022 past UWV echter een vereenvoudigde claimbeoordeling toe voor de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder. We verwachten dat hierdoor minder voorschotten nodig zullen zijn. Voor 2023 gaan we uit van een afname van het aantal voorschotten. De totale uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheidswetten stijgen in 2022 met 530 miljoen euro en in 2023 met 2,1 miljard euro en komen dan uit op 16,3 miljard euro.

Ziekte en zorg

Het aantal Ziektewet-uitkeringsjaren daalt in 2022 met 6.000 tot 101.000 en daalt in 2023 naar verwachting verder naar 99.000. Daartegenover staat dat het aantal geraamde Wazo-uitkeringsjaren in 2022 stijgt met 1.000 en in 2023 naar verwachting nog eens toeneemt met 19.000. Deze stijging is met name het gevolg van de Wazo-Wbo (Wet betaald ouderschapsverlof) die in augustus 2022 is ingegaan. Dit leidt ertoe dat de totale uitkeringslasten voor de regelingen voor ziekte en zorg in 2022 met 79 miljoen euro stijgen en in 2023 verder stijgen met 678 miljoen euro tot 4,4 miljard euro.

Meer informatie


 

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Wat is de WW?

Dit is een tijdelijke uitkering die het gederfde inkomen tussen twee banen compenseert. Mensen die (gedeeltelijk) werkloos worden, kunnen de Werkloosheidsuitkering, oftewel de WW, aanvragen.

Wat is de WIA?

WIA staat voor Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Mensen die door ziekte niet of minder werken en als gevolg van de ziekte niet hun eigen loon verdienen, kunnen een WIA-uitkering aanvragen.

Wat houdt de Januarinota in?

De Januarinota is een publicatie van het UWV. Hierin staan enerzijds de inzichten die in het voorgaande jaar zijn opgedaan. Anderzijds wordt er een verwachting geschetst voor het aankomende jaar wat betreft de wetten en fondsen die het UWV uitkeert.

Meer over:

Delen via: