Cao akkoord Metaal en Techniek

Er is een nieuwe cao Metaal en Techniek. Metaalunie en werknemersorganisaties, zijn na maanden een nieuwe cao overeen gekomen. Een korte samenvatting is hier onder te vinden.

Tekst gaat verder onder de foto

De looptijd is 30 maanden van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2024.

Voor het salaris zijn er meerdere veranderingen:

 • Per 1 juli 2022 feitelijk bruto loon €42,50
 • Per 1 september 2022 met 2,75% verhoogd
 • Per 1 maart 2023 met 3,25% verhoogd
 • Per 1 januari 2024 met 0,6% verhoogd
 • Juli 2022 eenmalige uitkering bruto €382,50

 

Voor de tabellen jeugdlonen en BBL per 1 januari 2023 vermeerderd tot 5%, gerekend vanaf de loonsverhoging vanaf 1 juli 2022.

Bij bijzondere omstandigheden die het verhogen van de feitelijke salarissen bemoeilijken, kan verzoek tot tijdelijke afwijking indienen bij de Vakraad, hier zijn uiteraard meerdere voorwaarden aan verbonden.

De inhoud van het generatiepact blijft ongewijzigd.

Voor de regeling vervroegd uittreden zijn de volgende veranderingen doorgevoerd:

 • Vervroegd uittredenregeling voor werknemers die bruto minder dan €3.750,- verdienen, maximaal vanaf 36 maanden voor AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Voor uitvoering en financiering wordt een sectorfonds opgericht
 • Heffing sectorfonds maximaal 0,25% per kalenderjaar
 • Hoogte van de uitkering maximaal €22.488,- bruto op jaarbasis van het jaar 2022

 

De vakantierechten oudere werknemers wordt per 1 januari 2023 staffel extra vakantierechten aangepast:

 • Bij 54 jaar komen extra rechten te vervallen
 • Bij 55 jaar blijft het aantal ongewijzigd
 • Bij 56 en 57 jaar geldt 12 respectievelijk 20 extra vakantie uren per peildatum

 

Van O+O heffing en heffing Sociaal Fonds worden de regelingen voortgezet,
de heffing OOM 0,625% en de heffing SFM 0,2%

Voor de bijdrage SWWM (aanvulling WW en WGA) zal de heffingsbijdrage voor periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2024 0% zijn.

 

Vragen?

Bel of mail Rik Dekkers, Denise Eman of Cindy Ekkel op 0546 – 760 990 of stuur een mail naar info@persaldi.nl.

Meer over:

Delen via: