9 belangrijke wijzigingen per 2022

Ieder jaar kennen wij op het gebied van Personeel & Salaris de nodige wijzigingen en/of aanpassingen. In dit nieuwsartikel zetten wij de 9 belangrijkste wijzigingen op een rij.

Tekst gaat verder onder de foto

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon voor medewerkers van 21 jaar en ouder stijgt op 1 januari 2022 met 1,41%. In onderstaande tabel de wettelijk minimumlonen per 1 januari 2022.

Leeftijd Per maand
21 en onder € 1.725,00
20 jaar € 1.380,00
19 jaar € 1.035,00
18 jaar € 862,50
17 jaar € 681,00
16 jaar € 595,15
15 jaar € 517,50

(Voor BBL’ers gelden andere minimumlonen)

Je bent als werkgever in ieder geval verplicht het wettelijk minimumloon te betalen. Met invoering van de Wet Aanpak Schijnconstructies mag op dit salaris, met uitzondering van de wettelijke regelingen, geen inhoudingen worden gedaan. Zelfs geen inhouding van bijvoorbeeld de bijdrage voor de personeelsvereniging.

Thuiswerkvergoeding

Thuiswerken gaat tot het ‘nieuwe normaal’ behoren. Veel werkgevers laten werknemers afwisselend thuis- en op kantoor werken. Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkgevers maximaal € 2,00 per volledig of gedeeltelijke thuisgewerkte dag onbelast vergoeden. Op de dag dat je de werknemer de thuiswerkvergoeding geeft mag je in beginsel geen reiskostenvergoeding betalen. Onder voorwaarden mag je er wel voor kiezen om voor de thuiswerkdag de reiskostenvergoeding in stand te laten in plaats van de €2,00 te betalen voor de thuiswerkdag. Zie hiervoor het artikel “Aanpassing vaste reiskostenvergoeding” verderop in deze nieuwsbrief.

Ouderschapsverlof deels betaald

Vanaf 2020 kennen wij het aanvullend partnerverlof. Per 2 augustus 2022 komt daar betaald ouderschapsverlof bij. Vanaf deze datum kunnen ouders de eerste 9 weken deels betaald opnemen. De hoogte van het betaald ouderschapsverlof is 70% van het salaris met als maximum het maximum dagloon.

Aandachtspunt: De eerste 9 weken worden alleen betaald als ze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Indien het niet lukt deze 9 weken op te nemen in het eerste levensjaar dan worden de (resterende) weken toegevoegd aan de 17 weken onbetaald ouderschapsverlof. Onbetaald ouderschapsverlof kan worden opgenomen tot het 8e levensjaar van het kind.

https://persaldi.nl/actualiteiten/invoering-twee-maanden-betaald-ouderschapsverlof/

Het betaalde ouderschapsverlof geldt vanaf 2 augustus 2022 ook voor de niet-verzekerde medewerkers zodat ook de DGA er gebruik van kan maken.

Aanpassing vrije ruimte Werkkostenregeling

In 2020 en 2021 was de vrije ruimte, in verband met de coronacrisis. Tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van het fiscale loon. Door deze verhoging konden werkgevers meer kosten vergoeden in verband met het thuiswerken. Over de loonsom boven de € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,18%

Vanaf 2022 wordt de vrije ruimte weer 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000 en 1,18% over het meerdere.

Aanpassing vaste reiskostenvergoeding

Vanaf 1 januari 2022 mag je als werkgever niet zomaar meer de vaste reiskostenvergoeding betalen aan werknemers. In ons eerdere nieuwsbericht van 14 oktober 2021 gaan wij hier nader op in.

https://persaldi.nl/actualiteiten/reisgedrag-opnieuw-in-kaart-brengen/

We raden aan om de reiskostenvergoeding voor 2022 opnieuw in kaart te brengen.

Bijtelling elektrische leaseauto

Met ingang van 2022 wijzigt het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s. Voor benzine en dieselauto’s veranderd er vooralsnog niets. Let wel, indien de werknemer nog in een auto rijdt die binnenkort 5 jaar (60 maanden) oud, en een verlaagde bijtelling had, dan wijzigt het bijtellingspercentage vanaf de eerste volledige maand dat de auto ouder is dan 60 maanden wel!

Laat HR het wagenpark nakijken en informeer werknemers hier tijdig over. Indien wij de salarisadministratie verzorgen dan wijzen wij werkgevers hierop.

Wat wijzigt er dan voor elektrische auto’s per 2022? Het bijtellingspercentage voor een elektrische auto wordt 16% over de eerste € 35.000. Over het meerdere geldt een bijtelling van 22%.

Tip: informeer eens bij je leasemaatschappij of er nog een auto staat met een datum eerste toelating van 2019 of 2020. Je hebt dan nog een lagere bijtelling over een hogere cataloguswaarde. Een auto met een datum eerste toelating in 2020 kent een bijtelling van 8% over de eerste € 45.000.

Hogere premie werknemersverzekering bij overwerk

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) kent de WW premie een hoog en laag premie. Je mag de lage premie toepassen voor arbeidscontracten voor onbepaalde tijd, waarbij de urenomvang eenduidig is vastgelegd Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat alsnog de hoge WW premie verschuldigd is indien een werknemer in een jaar meer dan 30% van de contracturen werkt. Dit geldt overigens alleen voor arbeidscontracten die voor minder dan 35 uur per week zijn overeengekomen.

Doordat tijdens de corona crisis, met name in de zorg, meer is gewerkt dan 30% van de uren gold herziening van de WW niet indien meer werd gewerkt dan 30% van de contracturen. Vanaf 2022 komt dit weer te vervallen en moet je de WW premie weer herzien naar de hoge premie indien meer dan 30% wordt (over)gewerkt.

Wijziging grens kleine en middelgrote werkgevers

Indien bij een werkgever een werknemer, na de loondoorbetalingsverplichting, ziek uit dienst gaat dan betaal je als werkgever een hogere gedifferentieerde WGA premie. Dit geldt in 2021 alleen indien een werkgever een loonsom had van meer dan € 344.000, boven de € 344.000 wordt je in 2021 namelijk aangemerkt als middelgrote werkgever. Deze grens wordt per 2022 verhoogd naar € 882.500. Of je als kleine, of middelgrote of grote werkgever wordt gezien kun je herleiden aan de Mededeling of Beschikking Werkhervattingskas. Deze brief ontvangt een werkgever jaarlijks in de eerste week van december.

Ontvang je een Mededeling Werkhervattingskas dan wordt je gezien als kleine werkgever. Kleine werkgevers betalen een vastgestelde premie, ongeacht of er werknemers ziek uit dienst zijn gegaan.

Ontvang je een Beschikking Werkhervattingskas dan wordt je gezien als middelgrote of grote werkgevers. Indien er dan een werknemer ziek uit dienst is gegaan, of nog ziek uit dienst gaat, dan betaal je een hogere premie.

Daarnaast wijzigt ook de afdracht van de AOF premie. Hierbij wordt vanaf 2022 ook onderscheidt gemaakt tussen een kleine en (middel)grote werkgever, er zal een hoge en een lage premie gaan gelden. Met uitzondering voor bepaalde uitkeringen, toeslagen en loonbetalingen waar altijd de hoge premie voor geldt.

Ga je door de nieuwe regels vanaf 2022 onder de kleine werkgever vallen en ben je op dit moment nog eigen risicodrager voor de ZW en WGA? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. Het is namelijk 2 keer per jaar mogelijk over te stappen op het publieke stelsel.

Einde tijdelijke verlaging AWf premie

Door het vervallen, of beter gezegd, het niet doorgaan van de Baan gerelateerde investeringskosten, is van augustus 2021 tot en met december 2021 is de AWf premie tijdelijk verlaagd. De lage AWf premie tijdens bovengenoemde periode is 0,34% voor de lage premie en 5,34% voor de hoge premie.

Vanaf 2022 wordt de lage premie 2,20% en de hoge WW premie 7,20%. Je mag het lage tarief toepassen voor contracten voor onbepaalde tijd waarin de uren eenduidig zijn vastgelegd en voor BBL overeenkomsten. Voor alle overige dienstbetrekkingen moet de hoge WW premie worden toegepast. En, zoals hierboven benoemd, geldt dus herziening van de lage premie in de hoge premie indien een werknemer meer dan 30% (over)werkt in een arbeidsovereenkomst die voor minder dan 35 uur is aangegaan.

Meer over:

Delen via: