Alcohol gebruik zorgt voor een hoger verzuimgetal

Recente bevindingen onthullen een zorgwekkende realiteit: een aanzienlijk aantal werkenden in Nederland vertoont risicovol drinkgedrag, wat leidt tot ernstige gevolgen voor de werkplek. Uit gegevens blijkt dat ongeveer 1 op de 6 werkenden in Nederland problemen ervaart door alcoholconsumptie, variërend van het niet nakomen van afspraken tot frequenter verzuim.

Tekst gaat verder onder de foto

Het probleem van verzuim

Maar liefst 13,2% van de werkenden in Nederland die alcohol drinken verzuimen als gevolg van hun alcohol gebruik. Deze cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek van de Leefstijlmonitor, uitgevoerd door het Trimbos Instituut in samenwerking met het RIVM en het CBS. De groep die het betreft is gemiddeld 3 dagen per jaar afwezig van het werk, wat resulteert in een totaal van 2,9 miljoen verzuimdagen per jaar.

 

Impact op de werkplek

Werknemers die verzuimen door alcoholgebruik zorgen niet alleen dat eigen werk blijft liggen of bemoeilijkt wordt, maar kunnen indirect zorgen dat projecten vertragen of dat teams onder druk komen te staan. Dit heeft een directe invloed op de productiviteit en efficiëntie van de organisatie als geheel.

→ Lees meer over mogelijkheden voor overwerk bij vaste contracten

Preventie en beleid

Om het verzuim door alcoholgebruik op de werkvloer aan te pakken, is een proactieve benadering vereist, waarbij HR een centrale rol speelt. HR heeft de verantwoordelijkheid om een effectief Alcohol, Drugs en Medicijnbeleid (ADM-beleid) op te stellen en te implementeren binnen de organisatie. Dit beleid bevat richtlijnen voor zowel werknemers als de organisatie zelf, met betrekking tot alcoholgebruik tijdens en buiten werktijd, evenals protocollen voor het omgaan met verzuim en ongevallen gerelateerd aan alcoholgebruik. HR speelt ook een cruciale rol bij het communiceren van dit beleid naar alle werknemers. Dit kan bijvoorbeeld door dit beleid op te nemen in het personeelshandboek of het organiseren van trainingen om bewustzijn te vergroten over de risico’s van alcoholgebruik op de werkplek, en het bieden van ondersteuning aan werknemers die kampen met alcohol gerelateerde problemen.

 

Bewustwording

Het is van groot belang dat zowel werkgevers als werknemers zich bewust worden van de effecten van alcoholgebruik en het belang van preventie en ondersteuning erkennen. Door middel van voorlichting, training en toegang tot hulpbronnen kunnen organisaties een cultuur van verantwoordelijkheid en gezondheid bevorderen, wat uiteindelijk zal leiden tot een veiligere en productievere werkomgeving voor iedereen.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van HR

De PVV, VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over een hoofdlijnenakkoord. Wij vinden het interessant wat hierin …

De kosten van overwerk in de WW-premie gaan per 1 januari 2025 omlaag bij grote vaste contracten. De ministerraad …

Het minimumuurloon bedraagt per 1 juli 2024 bruto € 13,68 per uur. Dat is een stijging van 3,09% ten …

Alles over HR