Categorie

Werknemerspremie 2023 - Persaldi

Premies werknemersverzekeringen 2023

De premies werknemersverzekeringen voor 2023 zijn gepubliceerd. De gemiddelde premies van de Werkhervattingskas stijgen. De premies voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) dalen.

Lees verder