Wijziging studiekostenbeding en nevenactiviteiten

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het wetsvoorstel bevat regels voor het studiekostenbeding en nevenarbeidbeding.

Tekst gaat verder onder de foto

Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de nieuwe EU-richtlijn in de Nederlandse wetgeving wordt verwerkt. De Europese richtlijn heeft als doel ‘de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt’. Werkgevers moeten door de richtlijn rekening houden met verschillende arbeidsrechtelijke wijzigingen per 1 augustus 2022. Als ook de Eerste Kamer dit voorjaar instemt met het wetsvoorstel, zijn de regels definitief.

Wettelijke regels voor studiekostenbeding

Een belangrijke wijziging is dat een verplichte opleiding voor de werknemer kosteloos moet zijn en als arbeidstijd moet worden beschouwd. Het gaat om verplichte opleidingen op basis van Europese regels, Nederlandse wetgeving of de cao. Een werkgever mag de scholingskosten niet meer voor rekening van de werknemer laten komen, ook niet via een studiekostenbeding.

Wettelijke regels voor nevenarbeid

Een andere veelbesproken verandering is dat het een werkgever in principe niet meer is toegestaan de werknemer te belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een ander. Dit verbod op het verbod op nevenwerk wordt opgenomen in een nieuw wetsartikel: artikel 653a van Burgerlijk Wetboek 7. Als de werkgever een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ heeft, mag het afspreken van een nevenarbeidbeding nog wel. Denk aan de bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers of de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Zonder dit soort gronden is een nevenwerkzaamhedenbeding met verbod nietig, maar de grond hoeft niet in het beding zelf te staan. De werkgever moet achteraf de rechtvaardigingsgrond kunnen geven.

 

Vragen?

Bel of mail Rik Dekkers, Denise Eman of Cindy Ekkel op 0546 – 760 990 of stuur een mail naar info@persaldi.nl.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van arbeidsrecht

Vanaf 1 januari 2024 mag er op kantoor geen koffie en thee meer worden geschonken in wegwerpbekertjes. Sommige bedrijven …

In een tijd waarin het vinden en behouden van personeel een uitdaging is, speelt het aanbieden van de juiste …

Vanmorgen ontvingen wij de eerste telefoontjes dat er niet gewerkt kan worden in verband met onwerkbaar weer als gevolg …