Werkgever aansprakelijk voor schade wegens niet afsluiten van WIA-excedentverzekering

In september 2023 deed het gerechtshof Amsterdam een uitspraak die grote gevolgen kan hebben als je als werkgever wel eens gesproken hebt over WIA-verzekeringen of deze vroeger hebt gehad.

Tekst gaat verder onder de foto

In deze casus kon de werkgever niet genoeg informatie aan de rechter geven om te beoordelen of een arbeidsongeschikte werknemer recht had op een uitkering op grond van een WIA-excedentverzekering. De werkgever werd veroordeeld om een schadevergoeding aan de werknemer te betalen wegens het ontbreken van dekking van een WIA-excedentverzekering. De werknemer mocht volgens het hof verwachten dat ten behoeve van hem een dergelijke verzekering was afgesloten.

Bekijk de uitspraak

 

Grote financiële verplichtingen

Indien je als werkgever ten behoeve van jouw werknemers, verplicht of vrijwillig, pensioen toezegt of inkomensverzekeringen afsluit, kunnen voor jou als werkgever grote financiële verplichtingen ontstaan als werknemers door een fout van jou als werkgever niet in aanmerking komen voor de uitkeringen waarop zij zonder die fout recht zouden hebben gehad.

Als werkgever moet je dan de schade van de werknemer vergoeden en daarbij kan het om grote bedragen gaan. Het kan daarbij niet alleen gaan om schade van de werknemer zelf (geen pensioen opgebouwd, geen recht op vrijstelling van pensioenpremie bij arbeidsongeschiktheid of geen recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid), maar ook om schade van de nabestaanden van de werknemer (geen recht op weduwen- en wezenpensioen).

Veelal gaat het in deze gevallen om een verzuim van de werkgever om de werknemer of de partner van de werknemer aan te melden bij de pensioenuitvoerder of verzekeraar. Maar het kan ook gaan om fouten die gemaakt zijn bij het informeren van werknemers over de te verwachten uitkeringen.

 

Tip Persaldi

Je doet er als werkgever verstandig aan om zich te laten bijstaan door een deskundige tussenpersoon en om de adviezen van die tussenpersoon nauwgezet op te volgen. Daardoor kunnen veel fouten worden voorkomen. Mocht er dan toch nog een fout worden gemaakt, dan kan de schade waarschijnlijk op de (beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de) tussenpersoon worden verhaald.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van arbeidsrecht

Vanaf 1 januari 2024 mag er op kantoor geen koffie en thee meer worden geschonken in wegwerpbekertjes. Sommige bedrijven …

In een tijd waarin het vinden en behouden van personeel een uitdaging is, speelt het aanbieden van de juiste …

Vanmorgen ontvingen wij de eerste telefoontjes dat er niet gewerkt kan worden in verband met onwerkbaar weer als gevolg …