Kenmerkend aan uitspraak Hoge Raad: overeenkomst bezorgers is arbeidsovereenkomst

Het oordeel van Hof Amsterdam dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo een arbeidsovereenkomst hadden, blijft in stand bij de Hoge Raad.

Tekst gaat verder onder de foto

De zaak

Bezorgers van Deliveroo werkten op grond van overeenkomsten die werden omschreven als een overeenkomst van opdracht. De vakbond FNV vond dat deze omschrijving niet klopte en dat sprake was van arbeidsovereenkomsten. FNV vorderde dat de rechter een verklaring uitsprak dat de bezorgers volgens een arbeidsovereenkomst werkzaam waren.

Deliveroo heeft de Hoge Raad gevraagd de uitspraak van het hof te vernietigen. Zij voerde in cassatie onder meer aan dat de bezorgers zich mochten laten vervangen en dat zij de vrijheid hadden al dan niet te werken. Dat past volgens Deliveroo niet bij een arbeidsovereenkomst.

 

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft het oordeel in stand gelaten dat de bezorgers van Deliveroo werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst.

 

Alle omstandigheden meenemen

Of van een arbeidsovereenkomst sprake is, hangt volgens de Hoge Raad af van álle omstandigheden. Het hof heeft die omstandigheden beoordeeld en vervolgens geoordeeld dat bij de Deliveroo-bezorgers sprake was van een arbeidsovereenkomst.

 

Weinig vervangingsmogelijkheden

Over de vrijheid van de bezorgers om te werken wanneer zij willen en om zich te laten vervangen, heeft de Hoge Raad overwogen dat het hof onder ogen heeft gezien dat deze omstandigheden wijzen in de richting dat tussen Deliveroo en de bezorgers geen arbeidsovereenkomsten bestonden.

Het hof mocht echter op grond van de overige omstandigheden van het geval oordelen dat het toch arbeidsovereenkomsten waren. Daarbij woog mee dat het praktische belang van de vervangingsmogelijkheid voor de bezorgers gering was.

 

Dit maakt dat deze uitspraak een nieuw licht werpt op term: wanneer ben je zelfstandige ondernemer?

De vraag of aanleiding bestaat voor nadere algemene regels of uitgangspunten om te bepalen of een overeenkomst een arbeidsovereenkomst is, mede ter afgrenzing van het werken als zelfstandig ondernemer, heeft volgens de Hoge Raad de aandacht van de wetgever.

Daarbij kan worden gedacht aan uitgangspunten als de inbedding van het werk in de organisatie van degene voor wie de werkzaamheden worden verricht, of de hoogte van de tegenprestatie voor het werk. Omdat de wetgever met dit onderwerp bezig is, ziet de Hoge Raad op dit moment geen aanleiding voor rechtsontwikkeling.

 

Tip Persaldi

Werk je met ZZP’ers in jouw organisatie? Ga in iedere situatie in jouw onderneming na of de zelfstandige wel zelfstandige is. Het onderwerp zelfstandige is momenteel onderwerp van gesprek in de wetgeving maar een aantal feiten en omstandigheden kunnen goed worden getoetst om te bepalen of sprake is van een werknemer of toch van zelfstandig ondernemer.


 

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Wat is de FNV?

De FNV, oftewel de Federatie Nederlandse Vakbeweging, is een vakbond die zich inzet voor de belangen van werknemers op het gebied van werk en inkomen.

Wat doet de FNV?

De FNV behartigt de belangen van werknemers op verschillende manieren. Hierbij kun je denken aan het afsluiten van cao’s, het verstrekken van juridische ondersteuning en het organiseren van demonstraties.

Wie kan lid worden van de FNV?

Iedereen die werkzaam is of is geweest in Nederland kan lid worden van de FNV.

Waar staat de term ZZP’er voor?

De term ZZP’er staat voor Zelfstandige Zonder Personeel. Dit is iemand die zelfstandig werkt en geen personeel in dienst heeft. Een ZZP’er opereert als een ondernemer en is daarmee verantwoordelijk voor zijn of haar eigen werkzaamheden, belastingaangifte en verzekeringen.

Wat is het verschil tussen een ZZP’er en een werknemer?

Het grootste verschil tussen een ZZP’er en een werknemer, is dat een ZZP’er zelfstandig opereert en geen arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever. Een werknemer is daarentegen in dienst bij een werkgever en heeft een arbeidsovereenkomst. In een arbeidsovereenkomst staan onder andere afspraken over het salaris, het aantal werkuren en de werkzaamheden.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van arbeidsrecht

Vanaf 1 januari 2024 mag er op kantoor geen koffie en thee meer worden geschonken in wegwerpbekertjes. Sommige bedrijven …

In een tijd waarin het vinden en behouden van personeel een uitdaging is, speelt het aanbieden van de juiste …

Vanmorgen ontvingen wij de eerste telefoontjes dat er niet gewerkt kan worden in verband met onwerkbaar weer als gevolg …