Wat als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag in jouw organisatie?

Sinds de misstanden bij The Voice of Holland bereiken ons veelvuldig vragen van klanten. Wat als dit bij ons gebeurt? Kunnen wij hier zaken over opnemen in ons personeelshandboek? Is het raadzaam een vertrouwenspersoon te hebben?

Tekst gaat verder onder de foto

Juridische kaders

Er zijn een aantal juridische kaders in de huidige wetgeving omtrent ongewenst gedrag:

 • Arbeidsomstandighedenwet:
 • Zorg voor veiligheid en gezondheid van werknemer
 • Beleid om seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk te voorkomen
 • Artikel 7:658 BW
 • De werkgever heeft zorgplicht voor een veilige werkomgeving
 • Algemene wet gelijke behandeling, Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, Artikel 7:646 BW
 • Verbod op (seksuele) intimidatie

De wet kent dus al de nodige regels voor werkgevers.

Personeelshandboek

De afgelopen weken hebben wij een aantal personeelshandboeken mogen reviewen. Wat opviel is dat er niet of nauwelijks iets is geregeld omtrent ongewenst gedrag en of hoe te handelen bij. Nu gebied de eerlijk ook om te vermelden dat er nog niet eerder op deze grote schaal misstanden naar boven komen.

Advies

Het zal ook niet de laatste keer zijn dat dit voorkomt. Wij raden aan jouw personeelshandboek te laten reviewen en desgewenst te laten actualiseren. En, als je helemaal nog geen personeelshandboek hebt, een personeelshandboek op te stellen. Wij kunnen jou hierbij behulpzaam zijn.

Onderwerpen

Omtrent grensoverschrijdend gedrag of andere misstanden kunnen wij onder andere het volgende opnemen:

 • Protocol ongewenst gedrag
 • Beleid en creëren veilige omgeving
 • Klachtenprocedure
 • Klachtencommissie

Vertrouwenspersoon

Kleine werkgevers hebben doorgaans geen vertrouwenspersoon. Werknemers bij kleine bedrijven zullen ook niet snel een collega informeren over vertrouwensvraagstukken. Wij zijn in contact gekomen met een vertrouwenspersoon die dit voor jouw organisatie kan zijn.

Vragen? Neem contact op met Denise Eman of Rik Dekkers

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van arbeidsrecht

Vanaf 1 januari 2024 mag er op kantoor geen koffie en thee meer worden geschonken in wegwerpbekertjes. Sommige bedrijven …

In een tijd waarin het vinden en behouden van personeel een uitdaging is, speelt het aanbieden van de juiste …

Vanmorgen ontvingen wij de eerste telefoontjes dat er niet gewerkt kan worden in verband met onwerkbaar weer als gevolg …