Verzoek vernietiging ontslag op staande voet – werkgever handelt in strijd met de AVG

In januari 2022 deed de rechtbank Den Haag een uitspraak over een vernietiging van ontslag op staande voet. Werkgever handelt in strijd met de AVG.

Tekst gaat verder onder de foto

De zaak

Verzoek vernietiging ontslag op staande voet. Werkgever ontsloeg werknemer op staande voet, omdat werknemer middels een telefoongesprek  zijn auto probeerde te verkopen aan een klant van werkgever. Het ontslag op staande voet wordt vernietigd. Werkgever heeft in strijd met de AVG gehandeld en de privacy van werknemer geschonden door een telefoongesprek zonder toestemming van werknemer op te nemen. Arbeidsovereenkomst wordt ontbonden, omdat werknemer niet meer herplaatsbaar is. Transitievergoeding toegewezen.

De uitwerking

Een werkgever vermoedt dat zijn werknemer concurrerende activiteiten verricht en luistert om die reden meerdere telefoongesprekken af. Een in september 2021 opgenomen gesprek bevestigt dit vermoeden en de werknemer wordt op staande voet ontslagen. De opname van het telefoongesprek is echter gemaakt in strijd met de privacyregels (AVG). In het arbeidsrecht staat waarheidsvinding voorop – schending van de privacy moet hiervoor wijken. De rechtbank oordeelt echter dat bijkomende omstandigheden er niettemin toch toe kunnen leiden dat het onrechtmatig verkregen bewijs niet wordt meegewogen en het ontslag op staande voet om die reden geen standhoudt. Wat voor omstandigheden zijn dit?

Volgens de voorwaarden van de AVG is het uitgangspunt dat het maken van geluidopnames noodzakelijk en proportioneel moet zijn. Er moet ook sprake zijn van een gerechtvaardigd belang dat niet op een minder ingrijpende wijze kan worden gewaarborgd. Voorwaarde is verder dat betrokkenen (in dit geval de werknemer en de klant van wie de telefoongesprekken werden opgenomen) vooraf instemmen met het maken van de geluidsopnames. Hier wordt niet aan voldaan. Niettemin wordt in het arbeidsrecht vaak toch onrechtmatig verkregen bewijs toegelaten, omdat waarheidsvinding belangrijker wordt gevonden dan de schending van privacyrechten.

Bijzondere omstandigheden

In deze zaak oordeelde de rechter anders, omdat er sprake is van bijzondere omstandigheden. De bijkomende omstandigheden die hier meegewogen waren als volgt:

  • De verdenking dat de werknemer concurrerende activiteiten ontplooide rechtvaardigt hoogstens een vermoeden;
  • Er is niet gebleken dat als de werknemer is aangesproken;
  • Er is niet gebleken dat de werknemer daadwerkelijk een begin had gemaakt met concurrerende activiteiten.

Om deze redenen wordt het onrechtmatig verkregen bewijs buiten beschouwing gelaten. Het ontslag op staande voet wordt vernietigd. Maar zijn er genoeg redenen om vast te stellen dat de verhoudingen zijn verstoord. Het dienstverband wordt alsnog ontbonden maat met toekenning van doorbetaling van salaris vanaf moment ontslag op staande voet tot de datum van ontbinding van de arbeidsovereenkomst en een transitievergoeding aan de werknemer.

De volledige uitspraak is na te lezen via  https://bit.ly/3sqsQOf

Een interessante casus die laat zien om je altijd goed te laten informeren voordat je op ontslag op staande voet over gaat en de AVG ook hier een belangrijke rol speelt.

 

Vragen?

Bel of mail Rik Dekkers, Denise Eman of Cindy Ekkel op 0546 – 760 990 of stuur een mail naar info@persaldi.nl.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van arbeidsrecht

Vanaf 1 januari 2024 mag er op kantoor geen koffie en thee meer worden geschonken in wegwerpbekertjes. Sommige bedrijven …

In een tijd waarin het vinden en behouden van personeel een uitdaging is, speelt het aanbieden van de juiste …

Vanmorgen ontvingen wij de eerste telefoontjes dat er niet gewerkt kan worden in verband met onwerkbaar weer als gevolg …