Onwerkbaar weer – winter WW

Vanmorgen ontvingen wij de eerste telefoontjes dat er niet gewerkt kan worden in verband met onwerkbaar weer als gevolg van vorst.

Vroeger stond dit bekend als de winter WW, tegenwoordig heet dit onwerkbaar weer. De cao voor de Bouw en de cao Groen, Grond en Infrastructuur schrijven hier ook over in de cao. Zij sluiten met deze artikelen aan bij datgeen in de wet is vastgelegd.

Tekst gaat verder onder de foto

Onwerkbaar weer

Onwerkbaar weer bepaalt wanneer er vanwege het weer niet meer gewerkt kan worden. Van onwerkbaar weer als gevolg van vorst is sprake als aan de onderstaande criteria wordt voldaan. Er is in ieder geval sprake van een dag waarop als gevolg van vorst niet kan worden gewerkt als deze gelegen is in de periode van 1 november tot en met 31 maart en één of meer van de volgende vorstnormen is gehaald:

  • De gemeten temperatuur is tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager geweest dan -3° Celsius;
  • de gemeten temperatuur is om 07.00 uur en om 09.00 uur -0,5° Celsius of lager;
  • de gemeten temperatuur is om 09.00 uur -1,5° Celsius of lager;
  • de gevoelstemperatuur is om 09.30 uur volgens de meting van 09.00 uur -6,0° Celsius of lager. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst.

De wet kent ook onwerkbaar weer bij langdurige regen en andere weersomstandigheden waardoor niet gewerkt kan worden.

Vaststellen per postcodegebied

Of een bepaalde vorstnorm is gehaald wordt vastgesteld door de meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied van de bouwplaats. Een overzicht met deze weerstations per postcodegebied is te vinden op de website van Volandis.

Wachtdagen

Om gebruik te kunnen maken van onwerkbaar weer wegens vorst gelden eerst twee wachtdagen. Tijdens deze wachtdagen ben je als werkgever loondoorbetalingsplichtig. Je kunt de werknemer tijdens deze dagen eventueel andere werkzaamheden laten doen, bijvoorbeeld loodswerkzaamheden die binnen plaatsvinden.

→ Alles over arbeidsvoorwaarden

Aanvragen UWV

Meld elke dag met onwerkbaar weer voor 10.00 uur via het werkgeversportaal van UWV. Alleen langdurige regenval mag ook na 10.00 uur. En blijf melden, altijd op de dag zelf.

Vragen? Neem contact op met één van onze adviseurs op 0546-760990.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van arbeidsrecht

Vanaf 1 januari 2024 mag er op kantoor geen koffie en thee meer worden geschonken in wegwerpbekertjes. Sommige bedrijven …

In een tijd waarin het vinden en behouden van personeel een uitdaging is, speelt het aanbieden van de juiste …

Vanwege een hoger minimumloon en een hogere arbeidskorting gaan werkenden er in 2024 flink op vooruit in nettosalaris. Blijft …