HR: Nieuwe regels gelden ook bij nevenwerk vóór augustus 2022

Als een werkgever een werknemer wil verbieden om werkzaamheden voor een ander of eigen bedrijf te verrichten, heeft hij sinds 1 augustus 2022 een ‘objectieve rechtvaardigingsgrond’ nodig. Dit geldt ook als er vóór 1 augustus 2022 al afspraken over nevenwerk zijn gemaakt.

Tekst gaat verder onder de foto

In een recente zaak wilde een vervoersbedrijf een arbeidsongeschikte buschauffeur ontslaan. De zaak belandde uiteindelijk bij het gerechtshof in Leeuwarden. Eén van de ontslaggronden waar de werkgever zijn verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op baseerde, was verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De werkgever haalde hierbij aan dat de werknemer na een ziekmelding nevenwerkzaamheden had verricht, terwijl er in de cao Multimodaal vervoer stond (maar kan ook in een arbeidsvoorwaardenreglement of arbeidsovereenkomst staan) dat de werknemer voor nevenwerk toestemming van de werkgever nodig had. De werkgever ontdekte dit door de inzet van een recherchebureau.

Werknemer valt terug op niet gelden van artikel nevenwerkzaamheden

De werknemer had eerder al eens schriftelijke toestemming gekregen voor de werkzaamheden voor zijn eigen garagebedrijf, maar volgens de werkgever was de omvang van die nevenwerkzaamheden toegenomen en moest de werknemer daarom opnieuw om toestemming vragen. Daarnaast had de werknemer om toestemming moeten vragen voor verhuuractiviteiten voor zijn camper. Ter verdediging beriep de werknemer zich op artikel 653a van Burgerlijk Wetboek 7. Dit artikel, dat sinds 1 augustus 2022 in de wet is opgenomen, regelt dat een verbod op het verrichten van nevenwerk nietig is, tenzij de werkgever dit beding (achteraf) kan rechtvaardigen met objectieve redenen. Denk aan de gezondheid van de werknemer of het naleven van de Arbeidstijdenwet.

Geen objectieve rechtvaardiging voor verbod nevenwerk

Hoewel de nevenwerkzaamheden ruim vóór 1 augustus 2022 begonnen, oordeelde het hof dat de werknemer terecht een beroep deed op het nieuwe wetsartikel. In procedures passen rechters nu de nieuwe regels toe, ook als het gaat om nevenarbeid(bedingen) van vóór 1 augustus 2022!. En dus hebben werkgevers een objectieve rechtvaardiging nodig. In deze zaak toonde de werkgever niet aan dat op grond van objectieve redenen de verhuuractiviteiten van de camper niet zouden mogen. Dat de werknemer geen toestemming had gevraagd, was dus niet aan te merken als verwijtbaar handelen. Voor zijn garagebedrijf had de werknemer eerder al toestemming ontvangen. De werkgever toonde niet aan dat een uitbreiding van dit nevenwerk de inzetbaarheid van de werknemer als buschauffeur belemmerde of schadelijk was voor zijn gezondheid. Omdat ook de andere ontslaggronden niet gegrond zijn, werd het ontbindingsverzoek afgewezen.

Bron: ECLI:NL:GHARL:2022:9231

Tip Persaldi

Kijk in de arbeidsovereenkomst na wat er genoemd staat over nevenactiviteiten. Dit artikel zal in veel gevallen niet meer rechtsgeldig zijn. Wij hebben een aantal punten die je wel op mag nemen in het artikel nevenwerkzaamheden. Het is daarnaast sowieso goed de arbeidsovereenkomst te laten toetsen op de nieuwe Wet Transparante Arbeidsvoorwaarden.

Gratis screening

Weten of jouw arbeidsovereenkomst voldoet aan de nieuwe wetgeving over transparante arbeidsvoorwaarden? Wij toetsen deze kosteloos voor je. Tegen concurrerende tarieven kunnen wij desgewenst een actuele arbeidsovereenkomst voor je opstellen.

 

Meer informatie?

Bel mij op 0546-760993 of mail naar mandy.stege@persaldi.nl

Meer informatie over onze HR werkzaamheden


 

Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Wat zijn nevenwerkzaamheden?

Dit zijn werkzaamheden die een werknemer verricht naast zijn of haar functie bij een bedrijf. Hierbij maakt het niet uit hoe frequent een werknemer de werkzaamheden verricht, of er een vergoeding tegenover staat of hoeveel tijd hieraan wordt besteed.

Kan een werkgever nevenactiviteiten verbieden?

Dat kan enkel als hier een gegronde reden voor is. Redenen kunnen zijn het beschermen van bedrijfsinformatie, het vermijden van belangenconflicten of het waarborgen van de gezondheid van de werknemer.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van arbeidsrecht

Vanaf 1 januari 2024 mag er op kantoor geen koffie en thee meer worden geschonken in wegwerpbekertjes. Sommige bedrijven …

In een tijd waarin het vinden en behouden van personeel een uitdaging is, speelt het aanbieden van de juiste …

Vanmorgen ontvingen wij de eerste telefoontjes dat er niet gewerkt kan worden in verband met onwerkbaar weer als gevolg …