Nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus ter voorkoming van misstanden

Het kabinet komt met een nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus met betere regels en handhaving. Het wetsvoorstel is op 10 oktober 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Met dit wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. De regering streeft naar inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2025. De toelatingsplicht wordt in dat geval per 1 januari 2026 ingevoerd.

Tekst gaat verder onder de foto

Waarborgsom € 100.000

De kern van dit stelsel is dat deze uitleners alleen op de markt mogen opereren als zij daartoe toegelaten zijn. Daarvoor moeten zij onder meer een VOG indienen, een waarborgsom van € 100.000 overmaken, laten zien dat zij het juiste loon betalen en tijdig de juiste belastingen betalen. Periodiek wordt gecontroleerd of de uitzendbureaus zich aan de regels blijven houden. Bedrijven die gebruik maken van uitzendbureaus (inleners) mogen alleen zakendoen met uitzendbureaus die toegelaten zijn tot de markt.

 

Toezicht door Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de verplichtingen voor in- en uitleners. De Arbeidsinspectie wordt daarvoor met 90 fte uitgebreid. Het toezicht houdt onder meer in dat de Arbeidsinspectie boetes kan opleggen aan uitleners die zonder toelating arbeidskrachten ter beschikking stellen, en aan inleners die arbeidskrachten inlenen van niet-toegelaten uitleners.

De toelating wordt geschorst als de minister vaststelt dat een uitlener niet (langer) voldoet aan de gestelde eisen en vervolgens niet op tijd herstelt. Zonder toelating mag de uitlener niet langer arbeidskrachten ter beschikking stellen.

 

Minister Van Gennip van SZW:

“Nog te vaak worden arbeidsmigranten in Nederland behandeld als tweederangsburgers. Zij slapen in slechte omstandigheden en werken op gevaarlijke plekken, met onzekere contracten. Malafide uitzendbureaus maken misbruik van hun kwetsbare positie en verdienen daar geld aan. Dit is Nederland onwaardig. Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat deze uitzendbureaus goed voor hun personeel zorgen. Dat verbetert de positie van arbeidsmigranten én zorgt voor een gelijk speelveld voor alle uitzendbureaus.”

 

Leen je wel eens werknemers uit? Bel ons!

Het komt bijvoorbeeld bij IT en marketing bedrijven wel eens voor dat zij een werknemer uitlenen aan een onderneming. Dit uitlenen zou zomaar gezien kunnen worden als ‘uitzenden’ met alle gevolgen van dien. Dit is lang niet altijd het geval maar het is raadzaam hier vooraf duidelijkheid over te hebben. Neem daarom gerust contact met ons op.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van arbeidsrecht

Vanaf 1 januari 2024 mag er op kantoor geen koffie en thee meer worden geschonken in wegwerpbekertjes. Sommige bedrijven …

In een tijd waarin het vinden en behouden van personeel een uitdaging is, speelt het aanbieden van de juiste …

Vanmorgen ontvingen wij de eerste telefoontjes dat er niet gewerkt kan worden in verband met onwerkbaar weer als gevolg …