Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024

Neem tijdig actie!

Het Deliveroo-arrest heeft voor veel opschudding maar ook voor verduidelijking gezorgd. Dat geldt ook voor het werken met ZZP’ers die volgens een modelovereenkomst werken met vrije vervanging. De Hoge Raad heeft op 24 maart 2023 in dit arrest geoordeeld dat, ook al werd er door Deliveroo gebruikgemaakt van een goedgekeurde modelovereenkomst, er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking.

Tekst gaat verder onder de foto

Nieuw beleid Belastingdienst

Door deze uitspaak heeft de Belastingdienst nieuw beleid gepubliceerd. Aangezien de Hoge Raad heeft geoordeeld dat bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking, heeft de Belastingdienst besloten dat de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging niet langer bruikbaar zijn. Daarom heeft de Belastingdienst de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 ingetrokken.

Werk je met een modelovereenkomst die is gebaseerd op vrije vervanging, dan krijg je tot 1 januari 2024 de tijd om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen en zo nodig aan te passen.

Wat betekent dit voor de opdrachtgever?

Dit betekent dat je de arbeidsrelatie met jouw opdrachtnemer opnieuw moeten beoordelen voor 1 januari 2024.

Er zijn dan twee consequenties mogelijk:

  1. De arbeidsrelatie moet worden aangemerkt als een dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst);
  2. De arbeidsrelatie kan of moet worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. Het laatste is alleen mogelijk als er géén werkgeversgezag aanwezig is.

Om de arbeidsrelatie te toetsen aan de drie criteria van een dienstbetrekking (loon, arbeid en gezag) kun je gebruikmaken van de webmodule op ondernemersplein. Let op: deze webmodule is beperkt bruikbaar, biedt geen zekerheid en is slechts een indicatie.

Risico bij controle

De Belastingdienst zal bedrijfsbezoeken afleggen en boekenonderzoeken doen. De Belastingdienst zal dan de arbeidsrelaties beoordelen om te bepalen of er in de praktijk sprake is van een dienstbetrekking. Daarbij zal gekeken worden naar de drie criteria voor een dienstbetrekking, arbeid, loon en gezag. Concludeert de Belastingdienst dat er sprake is van een dienstbetrekking, dan worden er aanwijzingen gegeven. Worden deze niet opgevolgd of is sprake van opzet, dan kan de Belastingdienst correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen.

Tip Persaldi

Ga in jouw onderneming als eerste na of er gewerkt wordt met ZZP’ers. Wij komen te vaak tegen dat zonder onderbouwing of toetsing wordt gewerkt voor de opdrachtgever. Ga vervolgens na over er wel of niet gewerkt wordt met modelovereenkomsten. In beide gevallen kan dit behoorlijke, financiële, impact op jouw onderneming hebben indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Wij adviseren om contact met ons op te nemen om jou te helpen met de juiste keuzes. Voor de beoordeling werken wij samen met Jongbloed Fiscaal Juristen.

Meer over:

Delen via: