Géén nieuwe arbeidsovereenkomst na 104 weken: nieuwe loondoorbetalingsverplichting?

Een werknemer is twee jaar (104 weken) ziek geweest en voert aangepaste werkzaamheden uit na 104 weken ziekte. Wanneer ontstaat nieuw bedongen arbeid? Dit is belangrijk, omdat er in dat geval een nieuwe periode van 104 weken loondoorbetaling met re-integratieverplichtingen volgt naast een nieuw opzegverbod bij ziekte. Er is sowieso sprake van nieuw bedongen arbeid als partijen een nieuwe/gewijzigde arbeidsovereenkomst overeenkomen. Dit is inmiddels algemeen bekend en blijkens de wetsgeschiedenis wil de wetgever dat in vergelijkbare situaties een nieuwe/gewijzigde arbeidsovereenkomst wordt aangeboden.

Tekst gaat verder onder de foto

In de wetsgeschiedenis bij artikel 7:629 BW staat dat “Als wordt vastgesteld, dat een werknemer blijvend arbeidsongeschikt is voor de eigen werkzaamheden en binnen het bedrijf ander passend werk voorhanden is, ligt het in de rede, dat voor de nieuwe werkzaamheden een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan” (Kamerstukken I 2001/02, 27 678 nr. 37a, p. 27).” Aldus onze wetgever… Maar ook in andere situaties kan nieuw bedongen arbeid worden aangenomen. Dan spelen ‘de omstandigheden van het geval’ een rol, waardoor de medewerker er ‘gerechtvaardigd’ op mocht vertrouwen dat er sprake is van nieuw bedongen arbeid. Als er bijvoorbeeld geen discussie is over de aard en de omvang van het werk, kan nieuw bedongen arbeid vrij snel worden aangenomen.

Aandachtspunt:

Re-integratie vanuit de Wet Poortwachter is alleen verplicht voor de eerste 104 weken. Na 104 weken moet de re-integratie dus voort worden gezet op grond van artikel 658a BW, wat minder intensief is. Zo kun je bijvoorbeeld elke drie maanden een re-integratieverslag opmaken. Alleen als de functionele mogelijkheden van de werknemer niet meer wezenlijk veranderen, is er een eindsituatie.


Veelgestelde vragen over dit onderwerp

Wat houdt de loondoorbetalingsverplichting in?

Dit is een verplichting van de werkgever om het loon van een zieke werknemer de eerste twee jaar (104 weken) door te betalen. Het loon moet minimaal 70% van het brutoloon zijn.

Wat is bedongen arbeid?

Dit is een term die wordt gebruikt om werkzaamheden aan te duiden die een werknemer verricht op grond van de arbeidsovereenkomst.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van arbeidsrecht

Vanaf 1 januari 2024 mag er op kantoor geen koffie en thee meer worden geschonken in wegwerpbekertjes. Sommige bedrijven …

In een tijd waarin het vinden en behouden van personeel een uitdaging is, speelt het aanbieden van de juiste …

Vanmorgen ontvingen wij de eerste telefoontjes dat er niet gewerkt kan worden in verband met onwerkbaar weer als gevolg …