Bedragen minimumloon per 1 juli 2022 en extra stijging per 2023

Twee keer per jaar worden de wettelijk minimumlonen aangepast, op 1 januari en op 1 juli. Je vindt hier de geldende bedragen per 1 juli 2022: https://bit.ly/3AoJjqH.

Tekst gaat verder onder de foto

Minimumloon per 2023 2,5 procent hoger

Sinds het vierde kwartaal van 2021 is sprake van prijsstijgingen. Met name in de eerste maanden van 2022 is de inflatie zeer hoog. Dit zet druk op de koopkracht van huishoudens. Het kabinet heeft in de voorjaarsbesluitvorming inderdaad besloten om, eerder dan bij het coalitieakkoord voorgenomen, al in 2023 een eerste stap te zetten met het wettelijk minimumloon.

Op 1 januari 2023 worden de minimumloonbedragen daarom met 2,5 procent verhoogd, los van de reguliere indexatie. Met name de huishoudens met de laagste inkomens hebben hiervan profijt. De stijging van hun inkomen stelt ze beter in staat het hoge prijspeil te dragen.

Stijging loonkosten

Door deze stijging, en de gemiddelde stijging van de cao lonen van 2,3% in 2022, vallen de loonkosten hoger uit. Houd rekening met deze percentages in jouw budgettering om niet verrast te worden.

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs op 0546-760 990 of per mail via info@persaldi.nl

Meer over:

Delen via: