Voorstel einde van het 0-urencontract en de introductie van basiscontracten

In 2024 wordt mogelijk een belangrijke verandering doorgevoerd met betrekking tot arbeidscontracten. Werkgevers zijn niet langer in staat om werknemer een 0-urencontract aan te bieden, behalve voor werknemers die 16 uur of minder per week werken. Deze uitzondering is met name relevant voor studenten en scholieren, aangezien zij vaak een contract hebben voor 16 uur of minder.

Tekst gaat verder onder de foto

Voorheen gaf een 0-urencontract de werkgever de mogelijkheid om de werknemer op flexibele basis op te roepen, afhankelijk van de behoeften van de werkgever. Echter, met de invoering van de nieuwe “Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden”, worden werkgevers verplicht om hun werknemers meer zekerheid te bieden over hun inkomsten en werkschema. Als gevolg hiervan is het verschaffen van 0-urencontracten niet langer mogelijk.

Invoering basiscontract

Als alternatief voor het 0-urencontract is het basiscontract geïntroduceerd als een nieuw type arbeidscontract. Het basiscontract garandeert werknemers een minimumaantal uren werk per kwartaal, waardoor ze meer financiële zekerheid en duidelijkheid over hun werkschema hebben. Een voorwaarde is wel dat werknemers tot maximaal 30% meer uren beschikbaar moeten zijn dan hun gegarandeerde minimumaantal uren. Dit biedt werkgevers de nodige flexibiliteit om in te spelen op schommelingen in de vraag naar arbeid.

Met deze veranderingen hoopt de wetgever een balans te creëren tussen de belangen van werkgevers en werknemers. Werknemers krijgen meer zekerheid en een minimuminkomen, terwijl werkgevers nog steeds enige vorm van flexibiliteit behouden om aan de vraag te voldoen.

Vragen over arbeidscontracten of de nieuwe ‘Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’? Mail of bel dan onze HR-adviseurs voor advies op 0546-760990 of via mandy.stege@persaldi.nl

Meer over:

Delen via: